Координати на дирекци и самостоятелни звена в ЦМУ

Директори на дирекции в Централно митническо управление

 


 

Специализирана администрация

 

Розалия Димитрова  

 директор на дирекция „Митническа дейност и методология"

Rozalia.Dimitrova@customs.bg

 

 Светла Генова

директор на дирекция „Акцизна дейност и методология"

Svetla.Genova@customs.bg

 

Георги Георгиев

директор на дирекция „Митническо разузнаване и разследване"

zornica.zamfirova@customs.bg

 

 

директор на дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

MSA@customs.bg

 

директор на дирекция „Международни отношения"

Gergana.Tzvetkova@customs.bg

 

Александра Наумова

директор на дирекция "Централна митническа лаборатория"

Alexandra.Naumova@customs.bg

 


 

Обща администрация

 

Ирена Стаменова

директор на дирекция  „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Irena.Stamenova@customs.bg


Елена Кирилова

директор на дирекция „Управление на човешките ресурси"

Elena.Kirilova@customs.bg

 

Тамара Влайкова

директор на дирекция „Административно обслужване"

Tamara.Vlaykova@customs.bg

 

Йохан Иванов

директор на дирекция „Правна дейност и обжалване"

 

Валентин Бучински

 директор на дирекция  „Сигурност"

 

 


Самостоятелни звена в структурата на Централно митническо управление

 

Цвети Георгиев

ръководител на „Инспекторат"

Tzvety.Georgiev@customs.bg

 

Искра Балджиева  

началник отдел „Вътрешен одит"

Iskra.Baldjieva@customs.bg

 


Кореспонденция до директорите на дирекции и ръководителите на самостоятелни звена можете да изпращате и на адреса на Централно митническо управление (София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47), както и на електронна поща: delovodstvo@customs.bg