Z6_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33MB7
Z7_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33M70
Митнически валутни курсове Банкови сметки на Агенция "Митници"

Митнически валутни курсове

 

Когато елементите, използвани за определяне на митническата стойност на стоките, са изразени във валута, различна от българския лев, обменният курс, който се използва, е обменният курс, публикуван от Българската народна банка, в предпоследната сряда на всеки месец. Когато на посочения ден не е публикуван обменен курс, се прилага последният публикуван курс.

Обменният курс се прилага за период от един месец, считано от първия ден на следващия месец.

Когато не е публикуван обменен курс, курсът, който се използва за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките, трябва да отразява възможно най-точно стойността в български лева.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките са регламентирани в чл. 53, параграф 1, буква „а" от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и чл. 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.07.2024 г. до 31.07.2024 г.

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,21292

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,3445

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,32716

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,05747

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,50731

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,85159

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62204

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,31582

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,33101

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,93473

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,11063

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,89471

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,18085

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,31

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,15198

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,31772

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,84893

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,86604

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,72259

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,11583

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,09682

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,51693

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,92989

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,7441

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,34708

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

4,96189

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

5,59208

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,81955

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,00945

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.06.2024 г. до 30.06.2024 г.

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20078

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,51471

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,32061

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,97459

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,49424

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,90298

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62116

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,29652

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,31355

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,04015

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,1259

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,90761

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,168

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,30302

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,15361

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,32066

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,08418

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,84854

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,68824

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,10349

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,11314

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,5819

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,93124

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,68135

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,33814

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

4,958

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

5,61128

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,80594

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,90474

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.05.2024 г. до 31.05.2024 г.

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,18134

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,48981

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33131

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,01778

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,53984

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,75262

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62137

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,2902

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,34774

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,97667

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,13115

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,86852

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,19736

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,29955

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,18867

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,32876

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,082

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,83707

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,67222

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,08585

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,21265

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,49533

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,93068

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,67461

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,34931

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

4,99191

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

5,65181

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,83853

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,64642

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,17587

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,59435

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,32725

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,02509

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,50561

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,73392

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62274

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,28918

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,3054

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

4,94734

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,14609

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,91217

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,16736

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,31706

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,18867

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,34527

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,07145

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,80667

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,69007

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,08802

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,20744

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,52236

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,93361

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,72176

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,34154

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

4,98377

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

5,56834

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,80361

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,5598

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,18636

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,67271

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33796

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,0566

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,51618

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,70619

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62369

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,28434

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,31339

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,04106

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,158

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,92181

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,18207

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,31706

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,20641

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,35655

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,06077

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,77442

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,72555

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,11896

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,23385

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,53106

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,93053

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,74511

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,34662

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,04874

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

5,8357

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,80945

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,61351

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.02.2024 г. до 29.02.2024 г.

               

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,18392

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,64982

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33331

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,07736

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,5076

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,89087

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62288

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,28637

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,29383

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,07441

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,14329

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,82981

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,1581

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,3224

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,21889

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,34591

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,0429

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,79059

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,71331

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,09971

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,18736

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,47302

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,9295

 

РУСКА РУБЛА

RUB

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,72191

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,34099

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,04015

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

5,94531

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,79352

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,52363

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.01.2024 г. до 31.01.2024 г.

       

Наименование

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20835

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,67037

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33878

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

2,06747

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,50359

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,97062

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62299

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,25964

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,28915

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,07704

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,15092

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,89165

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,14786

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,30128

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,2448

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,37192

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

10

1,04664

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

3,83669

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,73243

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,12269

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,20675

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,50517

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

3,93535

 

РУСКА РУБЛА

RUB

 

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,75742

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,34311

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,11301

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

100

6,1344

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,78713

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,72532

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

 

 

Информация за митническите валутни курсове за предходни години можете да видите в прикачените файлове:

 

Митнически валутни курсове - 2023 г.

 

Митнически валутни курсове - 2022 г.

 

Митнически валутни курсове - 2021 г.

 

Митнически валутни курсове - 2020 г.

 

Митнически валутни курсове - 2019 г

 

Митнически валутни курсове - 2018 г

 

Митнически валутни курсове - 2017 г

 

Митнически валутни курсове - 2016 г

Дата на публикуване: 16.01.2018 15:07
Последна актуализация: 21.06.2024 10:39