Митнически валутни курсове

До 30.04.2016 г.

Курсове на чуждестранни валути към българския лев се използват при изчисляването на митническата  стойност на внасяните стоки и респективно на дължимите държавни вземания.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за митнически цели, са регламентирани в чл. 35 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (МК) и членове 168 до 172 от Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 г. въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността (ППМКО). Обменните курсове следва да отразяват ефективно текущата стойност на валутите при търговски сделки, изразена във валутата на съответната държава - членка, да са публикувани от компетентните органи на съответната държава-членка (БНБ за Република България) и да се прилагат в рамките на определен период.

В съответствие с разпоредбите на чл. 169 от ППМКО, ал. 1 и 2, регистрираните и публикувани от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев от предпоследната сряда на предшестващия месец се приемат за курсове, които трябва да бъдат използвани за митнически цели в рамките на следващия календарен месец, освен ако не бъдат заменени. При отклонение от 5 % или повече от 5% на текущия курс на БНБ от действащия курс за митнически цели тези курсове се заменят с други съгласно разпоредбите на чл. 171, ал. 1 и ал. 2.

От 01.05.2016 г.

Когато елементите, използвани за определяне на митническата стойност на стоките, са изразени във валута, различна от българския лев, обменният курс, който се използва, е обменният курс, публикуван от Българската народна банка, в предпоследната сряда на всеки месец. Когато на посочения ден не е публикуван обменен курс, се прилага последният публикуван курс.

Обменният курс се прилага за период от един месец, считано от първия ден на следващия месец.

Когато не е публикуван обменен курс, курсът, който се използва за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките, трябва да отразява възможно най-точно стойността в български лева.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките са регламентирани в чл. 53, параграф 1, буква „а" от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и чл. 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г.

             

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

     

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20048

     

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,3421

     

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,28639

     

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,83319

     

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,45701

     

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,36354

     

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62316

     

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,18656

     

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,24682

     

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,59188

     

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,6773

     

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,22638

     

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,04769

     

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,28617

     

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,28335

     

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,62108

     

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,43578

     

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

7,84164

     

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,0666

     

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,82702

     

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,12436

     

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,47561

     

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,39839

     

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,04473

     

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,50153

     

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,86052

     

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,24973

     

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,57932

     

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,53964

     

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,7413

     

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,01713

     

ЕВРО

EUR

1

1,95583

     
             
             
             
             

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

           

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

   

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,17446

   

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3,12154

   

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,2858

   

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,84791

   

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,51373

   

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,13026

   

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62299

   

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,18876

   

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,30298

   

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,58127

   

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,57836

   

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,21273

   

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,09371

   

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,3603

   

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,24973

   

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,65819

   

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,45338

   

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

7,6273

   

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,10165

   

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,79822

   

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,09515

   

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,52739

   

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,30411

   

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,0393

   

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,48833

   

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,85267

   

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,26158

   

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,60924

   

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,62813

   

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,78484

   

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9,90279

   

ЕВРО

EUR

1

1,95583

   

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.05.2020 г. до 31.05.2020 г.

           

 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

   

 

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1.13718

   

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3.37993

   

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1.27208

   

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1.85862

   

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2.54123

   

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7.10333

   

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2.62214

   

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2.22456

   

 

ХОНКОНГСКИ ДОЛАР

HKD

10

2.32229

   

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2.58366

   

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5.50767

   

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1.1549

   

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5.08008

   

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2.35165

   

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1.23318

   

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1.67151

   

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1.45995

   

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

7.41139

   

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4.12301

   

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1.67487

   

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1.07463

   

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3.54986

   

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4.31284

   

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4.04172

   

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2.35087

   

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1.7874

   

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1.26117

   

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5.56013

   

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2.57319

   

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1.79979

   

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

100

9.56803

   

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

   

 

           

 

           

 

           

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г.

       

 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

 

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1.05333

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

3.48428

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1.24188

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1.85457

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2.54252

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7.20273

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2.61713

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2.12152

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2.30323

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2.57566

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5.56614

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1.15781

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4.69542

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2.41057

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1.28083

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1.66058

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1.41953

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

7.4646

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4.09229

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1.67151

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1.04439

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3.46526

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4.34532

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4.0368

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2.24561

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1.77443

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1.24101

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5.51746

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2.77458

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1.78876

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1.05365

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г.

             

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

     

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,21164

     

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,14511

     

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,36953

     

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,84147

     

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,5892

     

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,83523

     

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61849

     

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,35223

     

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,33045

     

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,62693

     

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,81521

     

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,32302

     

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,29375

     

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,53233

     

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,41624

     

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,63873

     

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,52234

     

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,74553

     

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,35064

     

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,95235

     

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,15846

     

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,58106

     

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,57911

     

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,09238

     

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,85005

     

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,84961

     

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,30102

     

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,80434

     

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,98118

     

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,81095

     

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,2116

     

ЕВРО

EUR

1

1,95583

     
             
             
             
             
             

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.02.2020 г. до 29.02.2020 г.

 
               

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

       

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,2085

       

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,20735

       

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,35211

       

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,81819

       

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,55564

       

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,78099

       

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61723

       

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,3161

       

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,26973

       

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,62969

       

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,82769

       

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,29203

       

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,10941

       

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,47992

       

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,41933

       

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,60406

       

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,51548

       

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,42946

       

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,33877

       

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,96388

       

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,16543

       

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,46171

       

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,6152

       

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,09306

       

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,84719

       

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,85338

       

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,3079

       

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,80623

       

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,97813

       

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,76392

       

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,22431

       

ЕВРО

EUR

1

1,95583

       
               

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.

             

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

     

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20529

     

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,33694

     

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33741

     

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,7922

     

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,51447

     

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,67293

     

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61755

     

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,29949

     

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,25935

     

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,62577

     

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,91296

     

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25706

     

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,02397

     

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,47903

     

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,42553

     

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,60564

     

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,50848

     

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,27373

     

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,2519

     

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,94895

     

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,15593

     

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,47573

     

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,57975

     

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,09512

     

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,81298

     

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,87191

     

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,2974

     

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,81988

     

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,97546

     

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,75963

     

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,22469

     

ЕВРО

EUR

1

1,95583

     

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.

       

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20529

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,21433

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,3295

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,78175

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,51437

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,65761

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61716

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,28178

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,2598

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,62898

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,86614

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25357

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,08999

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,46255

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,43917

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,6304

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,51089

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,10527

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,24571

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,92778

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,13566

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,47524

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,55565

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,09144

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,76346

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,82899

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,29878

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,85894

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,10434

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,76854

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,19498

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г.

 

 

 

 

 

 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

 

 

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20344

 

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,3024

 

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,34347

 

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,77738

 

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,48568

 

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,62864

 

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,618

 

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,26348

 

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,24202

 

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,62817

 

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,94279

 

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25338

 

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,973

 

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,48125

 

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,40808

 

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,62135

 

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,5005

 

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,17076

 

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,19904

 

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,92172

 

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,12657

 

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,44549

 

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,57119

 

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,10863

 

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,75125

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,82133

 

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,29004

 

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,79849

 

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,04088

 

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,75837

 

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,1983

 

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

   

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г.

         

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

 

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,21112

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,34195

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33549

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,77819

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,4963

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,5538

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61919

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,2045

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,26021

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,64373

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,8753

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25848

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,00532

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,48495

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,4297

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,63613

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,48594

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,15526

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,22919

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,97748

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,12223

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,39301

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,50964

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,12919

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,757

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,8228

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,28826

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,79505

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,12119

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,7695

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,21047

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.

             

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

     

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,19718

     

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,38321

     

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,325

     

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,79846

     

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,49347

     

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,5825

     

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62302

     

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,13647

     

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,24622

     

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,6491

     

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,97547

     

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,23718

     

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,99446

     

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,46123

   

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,41624

     

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,65412

     

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46417

     

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,95338

     

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,21633

     

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,97035

     

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,13002

     

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,37555

     

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,49317

     

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,1367

     

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,67227

     

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,82817

     

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,27382

     

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,72332

     

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,08189

     

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,76137

     

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,16023

     

ЕВРО

EUR

1

1,95583

     
             

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г.

           

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

   

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,22546

   

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,66251

   

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33714

   

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,78094

   

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,5537

   

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,65731

   

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62004

   

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,19404

   

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,2471

   

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,64802

   

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6,00408

   

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,2563

   

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,98428

   

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,54571

   

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,43917

   

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,62431

   

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,49133

   

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,17321

   

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,26748

   

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,02982

   

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,17729

   

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,43345

   

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,59687

   

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,14459

   

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,78136

   

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,85751

   

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,28707

   

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,68093

   

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,0646

   

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,75568

   

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,26179

   

ЕВРО

EUR

1

1,95583

   

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

   

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,19967

   

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,51443

   

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,30476

   

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,75003

   

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,52763

   

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,62953

   

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61926

   

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,19707

   

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,23057

   

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,64219

   

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6,03707

   

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,22302

   

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,83853

   

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,50505

   

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,38221

   

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,60987

   

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,48324

   

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,1163

   

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,1827

   

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,99952

   

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,1389

   

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,36192

   

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,58362

   

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,13713

   

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,72643

   

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,83014

   

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,2764

   

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,58011

   

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,98063

   

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,74519

   

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,20216

   

ЕВРО

EUR

1

1,95583

   
           

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20574

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,3306

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,30807

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,73821

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,53648

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,58279

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61895

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,21548

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,23034

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,63376

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,98956

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,20538

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,84812

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,51198

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,41215

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,58662

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,47132

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,21062

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,18306

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,00397

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,1389

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,33702

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,54443

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,10673

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,72542

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,81769

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,2701

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,48066

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,87158

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,75081

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,21856

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,2448

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,44043

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,29783

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК