Митнически валутни курсове

До 30.04.2016 г.

Курсове на чуждестранни валути към българския лев се използват при изчисляването на митническата  стойност на внасяните стоки и респективно на дължимите държавни вземания.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за митнически цели, са регламентирани в чл. 35 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (МК) и членове 168 до 172 от Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 г. въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността (ППМКО). Обменните курсове следва да отразяват ефективно текущата стойност на валутите при търговски сделки, изразена във валутата на съответната държава - членка, да са публикувани от компетентните органи на съответната държава-членка (БНБ за Република България) и да се прилагат в рамките на определен период.

В съответствие с разпоредбите на чл. 169 от ППМКО, ал. 1 и 2, регистрираните и публикувани от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев от предпоследната сряда на предшестващия месец се приемат за курсове, които трябва да бъдат използвани за митнически цели в рамките на следващия календарен месец, освен ако не бъдат заменени. При отклонение от 5 % или повече от 5% на текущия курс на БНБ от действащия курс за митнически цели тези курсове се заменят с други съгласно разпоредбите на чл. 171, ал. 1 и ал. 2.

От 01.05.2016 г.

Когато елементите, използвани за определяне на митническата стойност на стоките, са изразени във валута, различна от българския лев, обменният курс, който се използва, е обменният курс, публикуван от Българската народна банка, в предпоследната сряда на всеки месец. Когато на посочения ден не е публикуван обменен курс, се прилага последният публикуван курс.

Обменният курс се прилага за период от един месец, считано от първия ден на следващия месец.

Когато не е публикуван обменен курс, курсът, който се използва за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките, трябва да отразява възможно най-точно стойността в български лева.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките са регламентирани в чл. 53, параграф 1, буква „а" от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и чл. 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1.24377

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4.52090

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1.29149

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1.72457

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2.47195

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7.52184

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2.62116

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2.19490

ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР

HKD

10

2.18868

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2.63170

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6.08099

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1.17431

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS 

10

4.59083

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR 

100 

2.40416

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1.38515

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1.51568

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1.51961

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8.46020

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4.09727

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2.01031

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1.17214

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3.28198

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4.54897

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4.19418

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2.60443

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1.89623

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1.24869

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5.20264

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3.21218

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1.71429

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1.22993

ЕВРО

EUR

1

1.95583

 

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.21730
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.63489
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.31264
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.71971
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.47292
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.57105
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62162
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21666
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.18998
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63330
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.05108
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.13002
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.66485
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.34722
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.42449
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.52359
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.51480
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.87831
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.12170
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.06163
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.12352
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.19544
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.54284
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19796
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.62990
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.88805
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.24385
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.21819
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.00939
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.71730
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.19656
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.21412
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.02583
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29217
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.73021
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.44531
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.68982
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62186
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.20219
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.13717
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63287
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.04790
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.12695
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.68182
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.31592
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.52323
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.49368
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.49441
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.94376
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.04632
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.04863
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.10599
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.10336
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.55363
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20401
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.50526
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.88281
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.22293
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.16445
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 2.67059
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.67638
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.14373
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.23904
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.16915
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29303
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.71549
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.46109
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.60284
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62218
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.17488
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.14493
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63252
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.05633
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.15483
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.63138
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.40895
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.56717
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.52704
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.50570
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.93804
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.10414
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.02032
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.12930
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.15314
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.56746
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20744
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.47791
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.86137
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.23318
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.14435
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 2.79121
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.68374
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.17961
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.23834
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.36530
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.27093
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.68446
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.50612
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.56520
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62373
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.19465
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.14594
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64559
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.03763
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.16936
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.62207
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.45448
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.57221
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.49391
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48513
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.85881
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.15506
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05827
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.13877
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.14629
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.53757
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20067
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.66801
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.89665
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.23140
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04939
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.48502
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.68446
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.26134
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.24670
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.51975
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.27018
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.69527
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.60941
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.57047
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62439
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.22562
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.15288
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64888
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.03372
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.19841
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.64733
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.48013
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.55471
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.53531
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.52563
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.25963
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.22261
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.06544
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.16052
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.16150
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.53242
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.18852
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.65657
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.90339
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.24432
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.14868
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.55974
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.68926
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.23500
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.25825
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.54421
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29448
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.68635
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.61485
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.57692
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62545
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.22372
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.12812
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64612
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.12096
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.17517
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.66986
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.44157
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.57983
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.52074
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.54397
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.37435
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.19463
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05740
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.15205
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.18373
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.53915
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.22480
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.70650
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.90060
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.24148
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.19601
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.42611
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.67051
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32095
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.22600
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.65153
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.25599
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.63272
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.51308
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.72964
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62605
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.24537
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.01124
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63667
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.30587
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.14672
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.48935
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.40433
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.58624
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.47254
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48218
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.78350
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.06018
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.03531
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.15647
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.03427
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.69058
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20256
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.56722
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.88001
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20463
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.05539
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.85689
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.57881
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.31995
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.22285
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.82302
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.22646
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.67036
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.51489
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.69345
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62577
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.23771
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.02893
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.62880
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.28016
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.15665
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.55575
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.44122
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.59399
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.49872
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48482
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.58276
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.06170
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05816
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.13989
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.05422
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.61673
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19005
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.76945
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.93871
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20753
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.10061
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.04498
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.59192
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32803
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.24702
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.87982
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.25366
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.69321
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.50388
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.71196
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62651
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21090
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.03011
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.62827
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.26567
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.16711
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.54084
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.45308
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.57856
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.47710
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.47943
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.48457
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05993
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.02845
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.16738
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.04509
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.70276
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19571
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.80745
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.96274
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20233
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04301
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.19256
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.58856
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.36416
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.27749
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.95938
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.28428
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.66666
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.48457
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.70801
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62700
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.24336
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.02559
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63146
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.32934
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.18893
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.64380
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.48602
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.44737
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48695
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.53906
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05026
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.03150
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.17277
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.11487
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.70570
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19274
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.81121
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.98919
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20872
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.01084
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.22763
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.58341
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32327
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.26780
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.02100
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.28495
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.67136
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.50986
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.61794
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62729
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21448
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.11037
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.59153
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.25365
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.21607
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.72446
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.57524
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.45783
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.52610
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.57929
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05295
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 1.98193
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.15252
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.28700
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.65220
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.22572
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.81358
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.97303
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.22699
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04184
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.31122
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.65119
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.30291
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Информация за митническите валутни курсове за предходни години можете да видите в прикачените файлове:

 

Митнически валутни курсове - 2017 г

 

Митнически валутни курсове - 2016 г