Банкови сметки на Агенция "Митници"

В приложените файлове са посочени валидните от 07.01.2019 г. сметки.

 

Банкови сметки на Агенция "Митници" за приходи от митни сборове, ДДС от внос, акциз от внос, акциз при сделки в страната, глоби, лихви и неустойки - валидни от 7.01.2019 г


С П И С Ъ К на набирателните сметки на митническата администрация за внасяне на депозити - в лева - валидни от 7.01.2019 г

 

Как да се попълни платежното нареждане, за да се идентифицират извършените преводи, вижте в

Информация за бизнеса/ Митническа дейност / Митническо задължение - Заплащане/погасяване