Банкови сметки на Агенция "Митници"

Важна информация във връзка с провеждане на структурна реформа в Агенция "Митници"

Във връзка със структурната реформа ще бъдат направени следните промени в обстоятелствата по банковото обслужване:

  • Сметки 7301 „Приходи и други постъпления на централния бюджет в левове“ (IBAN сметка 82) на следните закрити по т.I  от заповедта митнически учреждения ще бъдат блокирани за постъпления и закрити:
  • Териториално митническо управление Лом, код BG004200;
  • Митнически пункт пристанище Видин, код BG004214;
  • Митническо бюро Горна Оряховица, код , код BG004302.
  • Съществуващите сметки 7301 „Приходи и други постъпления на централния бюджет в левове“ (IBAN сметка 82) на новите митнически учреждения ще продължат да функционират с промяна в наименованието на титуляра на някои от тях:

Наименование на МУ до 07.01.2019 г.

Код

Наименование на МУ след 07.01.2019 г.

1

ТМУ Бургас

BG001000

Териториално управление към Териториална дирекция Южна морска

2

ТМУ Варна

BG002000

Териториално управление към Териториална дирекция Северна морска

3

ТМУ Пловдив

BG003000

Териториално управление към Териториална дирекция Тракийска

4

ТМУ Русе

BG004000

Териториално управление към Териториална дирекция Дунавска

5

ТМУ Свищов

BG004300

МП Пристанище Свищов

6

ТМУ Столична

BG005800

Териториално управление към Териториална дирекция Югозападна

7

ТМУ Аерогара

BG005100

МБ Летище София

8

ТМУ Югозападна

BG005700

МБ Благоевград

 

  • Сметки 7301 „Приходи и други постъпления на централния бюджет в левове“ (IBAN сметка 82) на новооткритите митнически учреждения МБ Български разменно-сортировъчен център, код BG005810 и МБ Слатина, код BG005811 ще бъдат открити на 07.01.2019 г..
  • Считано от 07.01.2019 г. ще бъдат закрити и набирателните сметки 1722 за чужди средства в лева на митници Лом, Свищов, Аерогара София и Югозападна.
  • Подлежат на закриване и сметки 1822 за чужди средства  във валута на митници Лом, Свищов, Аерогара София и Югозападна, като наличните преди закриването на съответната сметка 1822 суми се прехвърлят по съществуващите сметки 1822 на съответната новообразувана териториална дирекция - правоприемник.

 

В приложените файлове са посочени валидните от 07.01.2019 г. сметки.

 

Банкови сметки на Агенция "Митници" за приходи от митни сборове, ДДС от внос, акциз от внос, акциз при сделки в страната, глоби, лихви и неустойки - валидни от 7.01.2019 г


С П И С Ъ К на набирателните сметки на митническата администрация за внасяне на депозити - в лева - валидни от 7.01.2019 г