Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18H4
Z7_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18D3
Публични покани - 2016г. Публични покани - 2015г. Публични покани - 2014г.

Публични покани - 2015г.

0040/32-266686/11.12.2015 г.

Публична покана ID 9048923 с предмет: "Абонаментно профилактично техническо обслужване и ремонт на системите за пожароизвестяване и за пожарогасене в Митница Варна"

Приложения към публична покана, публикувани на 11.12.2015 г.

Протокол, публикуван на 06.01.2016 г.

Договор № 32-5149/07.01.2016 г., публикуван на 11.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 15.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


0039/32-264907/10.12.2015 г.

Публична покана ID 9048851 с предмет: "Абонаментно профилактично техническо обслужване на системата за пожароизвестяване в Митница Аерогара София", публикувана на 10.12.2015 г.

Приложения към публична покана, публикувани на 10.12.2015 г.

Протокол, публикуван на 07.01.2016 г.

Договор № 32-6624/08.01.2016 г., публикуван на 15.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


0038/32-259770/07.12.2015 г.

Публична покана ID 9048613 с предмет: „Абонаментно профилактично техническо обслужване на системите за пожароизвестяване и за пожарогасене с аргон в Централно митническо управление", публикувана на 07.12.2015 г.

Приложения към публична покана, публикувани на 07.12.2015 г.

Разяснение № 1, публикувано на 09.12.2015 г.

Протокол, публикуван на 11.01.2016 г.

Договор № 32-12285/15.01.2016 г., публикуван на 15.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


 

 

0037/32-249926/26.11.2015 г. Публична покана ID 9048155 с предмет: "Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати за нуждите на Агенция "Митници", публикувана на 26.11.2015 г.

Приложения към публична покана, публикувани на 26.11.2015 г.

Разяснение № 1, публикувано на 27.11.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 17.12.2015 г.

Договор № 32-274556/18.12.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 21.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Договор № 32-274269/18.12.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 21.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

 

Договор № 32-274256/18.12.2015 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 21.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

 


 

 

0036/32-239435/16.11.2015 г.

Публична покана ID 9047699 с предмет: "Доставка на газов хроматограф с пламъчно - йонизационен детектор за Централна митническа лаборатория на Агенция "Митници", публикувана на 16.11.2015 г.
Приложения към публичната покана, публикувани на 16.11.2015 г. Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.11.2015 г.

Договор рег. № 32-255500 от 02.12.2015 г., публикуван на 04.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.


0035/32-214254/19.10.2015 г.

Публична покана ID 9046896 с предмет: „Доставка на офис консумативи за копирни, печатащи и факс устройства на Агенция „Митници" и структурните й подразделения", публикувана на 19.10.2015 г.

Приложения към публична покана с предмет: „Доставка на офис консумативи за копирни, печатащи и факс устройства на Агенция „Митници" и структурните й подразделения", публикувани на 19.10.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 11.11.2015 г.

Договор № 32-235873 от 12.11.2015 г., публикуван на 12.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


0034/32-210489/14.10.2015 г. Публична покана ID 9046756 с предмет: "Доставка на газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор за Централна митническа лаборатория на Агенция "Митници"

Приложения към публична покана с предмет: "Доставка на газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор за Централна митническа лаборатория на Агенция "Митници"

Разяснение № 1 с рег. № 32-217662/22.10.2015 г., публикувано на 22.10.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.11.2015 г.


0033/32-208068/12.10.2015 г.

Публична покана ID 9046681 с предмет: "Съставяне на технически паспорти на сгради на Агенция "Митници", публикувана на 12.10.2015 г.

Приложения към публична покана с предмет: "Съставяне на технически паспорти на сгради на Агенция "Митници", публикувано на 12.10.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 20.11.2015 г.

Договор № 32-247589 от 25.11.2015 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 25.11.2015 г.

Договор № 32-247593 от 25.11.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 25.11.2015 г.

0032/32-194110/28.09.2015 г.

Публична покана ID 9046252 с предмет: „Гражданска отговорност към трети лица на Централна митническа лаборатория и Митническа лаборатория - Митница Русе за основната им дейност", публикувано на 28.09.2015 г.

Приложения към публична покана с предмет: „Гражданска отговорност към трети лица на Централна митническа лаборатория и Митническа лаборатория - Митница Русе за основната им дейност", публикувано на 28.09.2015 г.

Покана на основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, публикувана на 06.11.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.11.2015 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 18.11.2015 г.

Договор № 32-239958 от 17.11.2015 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 18.11.2015 г.

Договор № 32-239950 от 17.11.2015 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 18.11.2015 г.


0031/32-176299/03.09.2015 г.

Публична покана ID 9045563 и приложения към нея за "Осигуряване на готова храна по предварителна заявка за служители на Агенция "Митници", публикувано на 03.09.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 17.09.2015 г.

Договор № 32-189534 от 18.09.2015 г., публикуван на 18.09.2015 г.


0030/32-171067/27.08.2015 г.

Публична покана ID 9045298 и приложения към нея за: „Отпечатване и доставка на митнически формуляри", публикувано на 27.08.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 28.09.2015 г.

Договор № 32-205038 от 08.10.2015 г. с приложения, публикуван на 08.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 18.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 14.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


 

0029/32-153655/07.08.2015 г.

Публична покана ID 9044647 и приложения към нея за: „Доставка на високочувствителен радиометър за фотонно (рентгеново и гама) лъчение и електронни дозиметри", публикувано на 07.08.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 25.08.2015 г.

Договор № 32-171313 от 28.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, публикуван на 31.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 09.02.2016 г.

Договор № 32-171325 от 28.08.2015 г. за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, публикуван на 31.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 09.02.2016 г.


0028/ 32-139192 от 20.07.2015 г.

Публична покана ID 9044012 с предмет "Доставка на автомобилни гуми", публикувана на 20.07.2015 г.

Приложение към публична покана с предмет "Доставка на автомобилни гуми", публикувано на 20.07.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.08.2015 г.

Договор № 32-154055 от 07.08.2015 г., публикуван на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.


0027/ 32 -137197 от 16.07.2015 г.

Публична покана ID 9043925 с предмет "Доставка и монтаж на климатици в обекти на Агенция "Митници ", публикувана на 16.07.2015 г.

Приложение към публична покана с предмет "Доставка и монтаж на климатици в обекти на Агенция "Митници ", публикувана на 16.07.2015 г.

Разяснение 1 /32-141669/ от 23.07.2015 г., публикувано на 23.07.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.08.2015 г.

 

Договор №32-153031 от 06.08.2015 г. за обособена позиция № 1, публикуван на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 

Договор №32-153027 от 06.08.2015 г. за обособена позиция № 2, публикуван на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 

Договор №32-153040 от 06.08.2015 г. за обособена позиция № 3, публикуван на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 

Договор №32-153046 от 06.08.2015 г. за обособена позиция № 4, публикуван на 07.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0026/32-132302 от 10.07.2015 г.

Публична покана ID 9043733 с предмет "Публикуване на обяви във вестници (национален и местен) за нуждите на Агенция "Митници", публикувана на 10.07.2015 г.

Приложение към публична покана с предмет: „Публикуване на обяви във вестници (национален и местен) за нуждите на Агенция „Митници" , публикувана на 10.07.2015 г.

Протокол №1, публикуван на 29.07.2015 г.

Договор № 32-146851 от 30.07.2015 г., публикуван на 30.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 18.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 01.2016 г., публикувано на 20.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


0025/32-124281 от 01.07.2015"

Публична покана ID 9043402 с предмет "Доставка на автомобилни гуми", публикувана 01.07.2015 г..

Приложение към публична покана с предмет "Доставка на автомобилни гуми", публикувана 01.07.2015 г..
Разяснение 1 (32-130026) от 08.07.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 17.07.2015 г.


 

0024/32-114784/19.06.2015 г.

Публична покана ID 9042973 с предмет „Дейности за провеждане на одит" по Договор № 13-32-7/10.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните" и приложения, публикувано на 19.06.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 13.07.2015 г.

Договор № 32-137198 от 16.07.2015 г., публикуван на 23.07.2015 г.

Плащане по Договор № 32-137198, публикувано на 11.09.2015 г.


0023/32-104253/05.06.2015 г.

Публична покана ID 9042564 с предмет "Публикуване на обяви във вестници ( национален и местен) за нуждите на Агенция "Митници", публикувана на 05.06.2015 г.

 

Приложение към публична покана с предмет: „Публикуване на обяви във вестници (национален и местен) за нуждите на Агенция „Митници" , публикувана на 05.06.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 24.06.2015 г.


0022/32-104219 / 05.06.2015 Г.

Публична покана ID 9042559 с предмет "Доставка на автомобилни гуми", публикувана на 05.06.2015 г.

 

Приложения към публина покана с предмет: "Доставка на автомобилни гуми", публикувани на 05.06.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 25.06.2015 г.


0021/32-79045/05.05.2015 г.

Публична покана ID 9041472 и приложения към нея за „Извършване на финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)" по Договор № А13-31-2/11.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", публикувани на 05.05.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 09.06.2015 г.

Договор № 21-111874/16.06.2015 г., публикуван на 15.07.2015 г.

Плащане по договор № 32-111874/16.06.2015 г., публикувано на 07.09.2015 г.

Окончателно плащане по договор № 32-111874/16.06.2015 г., публикувано на 03.11.2015 г.

 


0020/32-74976/29.04.2015 г.

Публична покана ID 9041318 и приложения към нея за „Дейности за провеждане на одит" по Договор № 13-32-6/22.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници", публикувани на 29.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.05.2015 г.

Договор 32-105007/08.06.2015 г. с приложения, публикуван на 26.06.2015 г.

Плащане по договор 32-105007/08.06.2015 г., публикувано на 31.07.2015 г.


0019/32-74046/28.04.2015 г.

Публична покана ID 9041268, публикувана на 28.04.2015 г.

Приложения към публична покана с предмет "Провеждане на обучение на служители от Агенция "Митници" на тема "Основи на интернет разследването"" публикувани на 28.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 19.05.2015 г.


 

 

0018/32-63336/09.04.2015 г.

Публична покана ID 9040704, публикувана на 09.04.2015 г.

Приложения към публична покана с предмет „Застраховане на преместваемите рентгенови системи, собственост на Агенция „Митници"" ,публикувани на 09.04.2015 г.

Разяснение №1 (32-67553) от 17.04.2015 г., публикувано на 17.04.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 13.05.2015 г.

Договор № 32-95206 от 27.05.2015 г. с приложения, публикуван на 27.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 12.09.2015 г.

 


0017/32-59957/03.04.2015 г.

Публична покана ID 9040520, публикувана на 03.04.2015 г. ВвРОП

Приложения към публична покана с предмет: „Абонаментно профилактично техническо обслужване и ремонт на система за пожароизвестяване в административна сграда на Митница Свиленград".

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.05.2015г.

Договор № 32-92318 от 22.05.2015 г. с приложения, публикуван на 22.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 19.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 10.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 11.2015 г., публикувано на 14.12.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 08.01.2016 г.


0016/32-41671/09.03.2015 г.

Публична покана ID 9039575, публикувана на 09.03.2015 г.

Приложения към публична покана с предмет: „Дейности за информация и публичност" по Договор № 13-32-7/10.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните".

Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.04.2015 г.

Договор №32-63607 от 09.04.2015 г. по обособена позиция №1 с приложения, публикуван на 07.05.2015 г.

Плащане по Договор № 32-63607 от 09.04.2015 г., публикувано на 15.06.2015 г.

Плащане по Договор № 32-63607 от 09.04.2015 г.

Договор №32-63621 от 09.04.2015 Г. по обособена позиция №2 с приложения, публикуван на 07.05.2015 г.

Плащане по Договор № 32-63621 от 09.04.2015 г., публикувано на 15.06.2015 г.

Плащане по Договор № 32-63621 от 09.04.2015 г.

Договор №32-63631 от 09.04.2015 г. по обособена позиция №3 с приложения, публикуван на 07.05.2015 г.

Плащане по Договор № 32-63631 от 09.04.2015 г.


0015/32-32368/20.02.2015 г.

Публична покана ID 9039121, публикувана на 20.02.2015 г.

Приложения към публична покана с предмет : Дейности за информация и публичност" по Договор № А13-31-2/11.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)".

Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител, публикуван на 23.03.2015 г.

Договор № 32-64770 от 14.04.2015 г. с приложения - по обособена позиция № 1, публикуван на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 02.07.2015 г.

Договор № 32-64759 от 14.04.2015 г. с приложения - по обособена позиция № 2, публикуван на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 02.07.2015 г.

Плащане по договор № 32-64759/14.04.2015 г. за м. 09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.

Договор № 32-64752 от 14.04.2015 г. с приложения - по обособена позиция № 3, публикуван на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 02.07.2015 г.

Плащане по договор № 32-64752/14.04.2015 г. за м. 09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.

Окончателно плащане по договор 32-64770, публикувано на 03.11.2015 г.


 

0014/32-21486/05.02.1024 г.

Публична покана ID 9038653 публикувана на 05.02.2015 г.

Приложения към публична покана с предмет "Провеждане на обучение на служители от Агенция "Митници" на тема "Основи на интернет разследването"" публикувани на 05.02.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 23.02.2015 г.


0013/32-18089/30.01.2015 г.

Публична покана ID 9038530 и приложения към нея за „Дейности за информация и публичност" по Договор № 13-32-7/10.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на
проект „Изграждане на информационно-комуникационна платформа за оперативна съвместимост за обмен на данни за прилагане на мерки при контрола на стоки между Агенция „Митници" и Българска агенция по безопасност на храните".

Съобщение: Публичната покана с номер ID 9038530 е оттеглена от страницата на АОП на 09.02.2015 г. и няма да се приемат оферти.


0012/20.01.2015 г.

 

Публична покана ID 9038192, http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038192

и приложения към нея за „Дейности за информация и публичност" по Договор № А13-31-2/11.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници" (Корпоративна архитектура)".

Разяснение от 27.01.2015 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 18.02.2015 г.

0011/ 14.01.2015 г.

Публична покана ID 9038048 и приложения към нея за "Удостоверяване на електронен подпис /издаване, подновяване и доставка на удостоверения за електронен подпис/".

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.02.2015 г.

Договор № 32-29891 от 18.02.2015 г. с приложения, публикуван на 19.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 09.2015 г., публикувано на 20.10.2015 г.

Плащане по дог. м. 10.2015 г., публикувано на 13.11.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2015 г., публикувано на 13.01.2016 г.

Плащане по дог. м. 02.2016 г., публикувано на 16.03.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.


0010/ЕИ12/164/16.12.2014 г.

Публична покана ID 9037510, http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037510

Приложения към публична покана с предмет: „Удостоверяване на електронен подпис /издаване, подновяване и доставка на удостоверения за електронен подпис/"

Протокол от работата на комисията, публикуван на 09.01.2015 г.

Дата на публикуване: 28.11.2018 00:02
Последна актуализация: 18.11.2022 02:44