Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18V6
Z7_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1O46
Брекзит Информация за пътуващи Преместване в България Получаване на пощенски и куриерски пратки Внос на автомобил Винетен и ТОЛ контрол на ГКПП Регулация в интернет Справка за мито и митнически код Често задавани въпроси

Внос на автомобил

 Информация за внос на автомобили от трети страни


При внос на автомобили (нови и/или употребявани) от трети страни, извън ЕС, какви документи е необходимо да бъдат представени на митницата?

 

Когато закупуваме автомобил (нов или употребяван) от трета страна (извън ЕС) трябва да представим пред митническите органи митническа декларация, придружена от договор за покупко-продажба и/или фактура, документи за транспортните и други разходи, които сме извършили, за да доставим автомобила до местоназначението му в България, както и талон за предишната полицейска регистрация на автомобила (ако е втора употреба).


В съответствие с чл. 163, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС) митническата декларация се придружава от всички документи, изисквани за прилагане на разпоредбите, отнасящи се до митническия режим, за който стоките са декларирани, включително: транспортни документи, договор за покупко-продажба и/или фактура (в зависимост от конкретния случай), съгласно изискванията на чл. 145 от Регламент (ЕС) 2015/2447, за определяне на митническата стойност.Предвид спецификата, митническата декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба на автомобил, закупен от трета страна, следва да се придружава и от талон за полицейска регистрация на автомобила от държавата, в която е закупен (за автомобилите втора употреба).

 

повече информация и отговор на още въпроси, моля вижте ТУК - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОС НА АВТОМОБИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

 

Гражданин на трета страна пристига в България с автомобил - как се оформя временен внос, колко време може да остане автомобила, може ли собственикът да напусне територията на страната без автомобила си?

Дата на публикуване: 28.11.2018 10:19
Последна актуализация: 27.04.2023 21:02