Банкови сметки на Агенция "Митници"
Download Icon
Банкови сметки на Агенция "Митници" за приходи от митни сборове, ДДС от внос, акциз от внос, акциз при сделки в страната, глоби, лихви и неустойки
Download Icon
С П И С Ъ К на набирателните сметки на митническата администрация за внасяне на депозити - в лева