Банкови сметки на Агенция "Митници"

Важно! Започва проект за цялостна електронна обработка на митническите и акцизните плащания

 

ВАЖНО! Промени в банкови сметки на Агенция "Митници", валидни от 31.07.2021 г.!

 Вижте актуалния списък на сметките тук:

 

Валидни от 31.07.2021 г - Списък на набирателните сметки на митническите учреждения - Агенция "Митници" в лева

 

Валиден от 31.07.2021 г. Списък на сметките на АМ за приходи от мита, ДДС при внос, акциз и Глоби, лихви и неустойки

 

 

 

Как да се попълни платежното нареждане, за да се идентифицират извършените преводи, вижте в

Информация за бизнеса/ Митническа дейност / Митническо задължение - Заплащане/погасяване