Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1822
Z7_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1816
Процедури - 2017г. Процедури - 2016г. Процедури - 2015г. Процедури - 2014г. Процедури - 2013г.

Процедури - 2013г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТНИ СТАНЦИИ"

Срок за получаване на документация - 04.11.2013 г., 17:00 часа

Документацията е достъпна до 25.10.2013 г., 17:00 часа

Покана за отваряне на ценови оферти

 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Срок за получаване на документация - 08.11.2013 г., 17:00 часа

Документацията е достъпна до 29.10.2013 г., 17:00 часа

Покана за отваряне на ценови оферти

 


Информация за изпълнен договор №1603/73 от 19.03.2014 г. за обществена поръчка с предмет:

Извънгаранционна доддръжка и ремонт на слежебните автомобили на Агенция "Митници", ползвани в Централно митническо управление, публикувана на 20.04.2015 г.


Информация за изпълнен договор №1602/12/22.03.2013 г. за обществена поръчка с предмет:

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Агенция "Митници", публикувана на 21.04.2015 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение, публикувана на 29.04.2015 г.


Информация за изпълнен договор № 1602/9/26.03.2013 г. за обществена поръчка с предмет: "Физическа денонощна въоръжена охрана на обекти на Агенция "Митници", публикувана на 14.04.2015 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение, публикувана на 29.04.2015 г.Информация за изпълнен договор за обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Работна заплата - RZWIN ", „Хонорари - HONWIN " и „Личен състав - LSWIN " за нуждите на Агенция "Митници"

 


 

Информация за възстановени гаранции свързана с приключване на договор №1602/4 от 11.02.1013 г. с "АЙ БИ ЕС България" ЕООД, публикувана на 25.03.2015 г.

 


 

Информация за възстановени гаранции свързана с приключване на договор №1602/36 от 23.09.1013 г. с "РОСИТА Г" ООД, публикувана на 25.03.2015 г.

Дата на публикуване: 27.11.2018 21:24
Последна актуализация: 18.11.2022 02:26