Z6_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CN2
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CV3
Договори по чл. 14, ал. 5 - 2015 Договори по чл. 14, ал. 5 - 2014

Договори по чл. 14, ал. 5 - 2015

0078/Договор № 32-207307/12.10.2015 г. с "Мултифункционално строително предприятие" ЕООД за СМР на адм. сграда на територията на ТИР терминал гр. Видин


0077/Договор № 32-207321/12.10.2015 г. с "Чех Пласт" ООД, гр. Враца за ремонт на 2 бр. ролетни врати на хале за ЩМП в МБ Враца


0076/Договор № 7100-0650/09.09.2015 г. с "Пирин Ойл Груп" ЕООД за отговорно пазене и съхранение на дизелово гориво, публикуван на 09.10.2015 г.


0075/Договор № 32-198031 от 01.10.2015 г. с ЕТ "АПИС" за поддръжка на топло-инсталация в адм.сграда на Митница Лом, публикуван на 08.10.2015 г.


0074/Договор № 32-198160 от 01.10.2015 г. с ЕТ "АПИС" за поддръжка на ел. инсталация в адм. сграда на Митница Лом, публикуван на 08.10.2015 г.


0073/Договор № 32-200237 от 05.10.2015 г. с ТПК "Радецки" за поддръжка на топло-инсталация в адм. сграда на МП Оряхово, публикуван на 08.10.2015 г.

 

 


 

0072/Договор № 32-199488 от 02.10.2015 г. с "КОМОС" ООД за поддръжка и ремонт на енергиен обект-ТРАФОПОСТ, Северна промишлена зона, публикуван на 08.10.2015 г.


0071/Договор № 32-199488 от 02.10.2015 г. с "КОМОС" ООД за поддръжка и ремонт на енергиен обект - ТРАФОПОСТ, гр. Оряхово, публикуван на 08.10.2015 г.


0070/Договор № 32-193008 от 25.09.2015 г. с ЕТ "АПИС" за текущ ремонт на вътрешна отоплителна инсталация в адм. сграда на Митница Лом, публикуван на 30.09.2015 г.

Анекс № 32-209726 от 14.10.2015 г. към договор № 32-198031/01.10.2015 г. за поддръжка на топло-инсталация в адм. сградна Митница Лом, публикуван на 14.10.2015 г.

 


 

0069/ Договор № 32-139529 от 21.07.2015 г. с "ЛИД ИНЖЕНЕРИНГ 69" ООД за текущ ремонт на помещения в ЦМУ 2, публикуван на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0068/ Договор № 32-154552 от 07.08.2015 г. с "ЛИД ИНЖЕНЕРИНГ 69" ООД за текущ ремонт на помещения в ЦМУ, публикуван на 11.09.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0067/ ДОГОВОР от 25.08.2015 г. с ЕТ "МИЛКАНА-ЛМ- МИЛКА ИЛЧЕВА" и МИТНИЦА СВИЩОВ за съхранение на гориво.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.


0066 / ДОГОВОР № 32-97615 ОТ 29.05.2015 Г. със "СЕКТРОН" ООД за доставка и монтаж на камери.


0065 / ДОГОВОР № 32-85323 ОТ 13.05.2015 Г. с "ТРИ СИГМА" ООД за радиационен контрол на рентгенови системи.

 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.


0064 / ДОГОВОР № 32-139529 от 21.07.2015 г. с "ЛИД ИНЖЕНЕРИНГ 69" ООД за текущ ремонт в ЦМУ, публикуван на 13.08.2015 г.


0063/ ДОГОВОР № 32-130297 от 09.07.2015 г. с "Топ хаус" ООД за доставка на кабина, публикуван на 13.08.2015 г.

 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0062/ ДОГОВОР № 32-134701 от 14.07.2015 г. с "РОПРИНТ" ЕАД за печат на "МИТНИЧЕСКА ХРОНИКА", публикуван на 13.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0061/ ДОГОВОР № 32-120408 от 26.06.2015 г. с "СТА-МАРКЕТИНГ" ЕООД за ремонт на покрив в ЦМУ.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.


0060/ ДОГОВОР № 32-119531 от 25.06.2015 г. с "ЕСИТ" ООД за преместване на везна.

 

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0059/ ДОГОВОР № 32-118813 от 24.06.2015 г. с "ОТИС ЛИФТ" ЕООД за абонаментна поддръжка на

асансьорни уледби в ЦМУ.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0058/ ДОГОВОР № 32-118767 от 24.06.2015 г. с "РИВАЛ-96" ЕООД за абонаментна поддръжка на системите за автоматизация в ЦМУ.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 


0057/ ДОГОВОР № 32-111766 от 16.06.2015 г. с "МЕДИАЗУУМ" ООД за клипинг на печатни издания, радио, телевизионен и интернет клипинг.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0056/ ДОГОВОР № 32-111745 от 16.05.2015 г. с "ОРМ.БГ" ООД за онлайн медиа мониторинг и анализ ePR.BG


0055/ ДОГОВОР №32-66650 от 16.04.2015 Г. С "БУЛСИСТ-БГ" ООД за абонаментна техническа поддръжка на система за управление на човешки ресурси, публикуван на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 


0054/ ДОГОВОР №1603/187 ОТ 25.11.2014 Г. с "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД за ПОС ТЕРМИНАЛИ, публикуван на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публрикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0053/ Договор №32-4222 от 12.01.2015 г. с "ТАСИ" ООД и М Столична за поддръжка, публикуван на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 04.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.


0052/ Договор №32-29346 от 17.02.2015 г. със "Сектрон" ООД монтаж камери КАП АНДРЕЕВО, публикуван на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

 


0051/ Договор №32-8450 от 16.01.2015 г. ЦМУ със Зефир Климатични системи за подръжка, публикуван на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.


0050/ Договор №32-5449 от 13.01.2015 г. М СВИЩОВ с ЕЛМОНТ КАРАИВАНОВ подръжка, публикуван на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 09.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 07.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.


0049/ Договор № TZCV1093994 от 05.01.2015 H М СВИЩОВ с ЗОНАТА услуга, публикуван на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 07.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.


0048 / Договор №3 от 16.01.2015 г. М АЕРОГАРА с НАЦ ЦЕНТЪР по РАДИОБИОЛОГИЯ и РАДИАЦ. ЗАЩИТА, публикуван на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.


0047 / Дговор №4400/0002 от 14.01.2015 г. М РУСЕ с ОКС наем помещение, публикуван на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 08.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.


0046/ Договор № 4400/0001 от 14.01.2015 г. М РУСЕ със СП-ПЪРВИ МАЙ наем помещение, публикуван на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 11.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 08.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.


Дата на публикуване: 27.11.2018 19:30
Последна актуализация: 18.11.2022 02:10