Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Медия център

Тук ще намерите най-актуалните новини, свързани с Агенция "Митници".

 

 


Зареждане ...

"Митинческа хроника" е списание, издавано от Агенция "Митници" в четири книжки годишно. Предназначено е за безплатно разпространение. Ако желаете да получавате списанието, моля свържете се с нас на pr@customs.bg. Поради ограничения тираж, отдел "Информация и връзки с обществеността" си запазва правото на преценка за времето и кръга на разпространение.