Информация за пътуващи

Тук можете да намерите информация за стоките, които можете да пренасяте в багажа си при пътуване, включително за лимити за акцизни стоки, лекарства и други.


Моля да имате предвид, че информацията се отнася до митническите ограничения, които действат предимно на територията на България, а в някои случай и в целия Европейски съюз.


Когато пътувате в чужбина ви съветваме да потърсите информация от приемащата страна. Възможно е държавата, която ще посетите, да има различни ограничения.

 

Моля да имате предвид възможни забрани и ограничения при пътуване във връзка с Брекзит

Моля да имате предвид възможни забрани и ограничения при пътуване във връзка с Ковид-19

ваксинирай се - кампания на Министерство на здравеопазването

 

Полезна информация при пътуване в чужбина можeте да намерите и на интернет страницата на Министерство на външните работи

 

Полезна иформация за пътуване в ЕС и за приманаване през територията на България можeте да намерите на интернет страницата на Министерство на вътрешните работи - Главна дирекция "Гранична полиция" и на страницата на Национална комисия за борба с трафика на хора