Z6_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CN7
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3S00
Договори по чл. 14, ал. 5 - 2015 Договори по чл. 14, ал. 5 - 2014

Договори по чл. 14, ал. 5 - 2014

0045/ Договор № 1603/191 от 04.12.2014 г. с Топ Хаус доставка, публикуван на 15.01.2015 г.

Плащане по договора м.12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

 


 

0044/ Договор № 1603/192 от 09.12.2014 г. с ОПТИМАЛ поддръжка, публикуван на 14.01.2015 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

 


 

0043/ Договор № 1603/200 от16.12.2014 г. с ДОБИ ПРЕС абонамент, публикуван на 14.01.2015 г.

Плащане по дог. м 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

 


 

0042/Договор№4423/0230 от 15.12.2014 г. с МАК ТУР ремонт, публикуван на 08.01.2015 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 08.01.2015 г.

 


 

0041/Договор №4423/0225 от 15.12.2014 г. с УТИФОРМ М Русе ремонт, публикуван на 08.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 08.01.2015 г.

 


 

0040/ Договор №32/155383 от 16.12.2014 г. с Крис Ойл Транс М Варна за съхранение на гориво, публикуван на 07.01.2015 г.

Плащане по договора за м.12.2014 г., публикувано на 07.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 11.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 10.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

 


 

0039/ Договор №1603/157 от 06.11.2014 г.СМР електронни везни, публикуван на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

 


 

0038/ Договор №1603/159 от 19.11.2014 г. ремонт на помещение ЦМУ, публикуван на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

 


 

0037/ Договор №1603/188 27.11.2014 г. доставка и монтаж на камери Кап. Андреево, публикуван на 16.12.2014г.

Плащане по договора м. 12.2014 г., публикувано на 15.01.2015 г.

 


 

0036/ Договор №1603/147 от 21.10.2014 г.дозиметричен контрол, публикуван на 16.12.2014 г.

 

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

 


 

0035/ Договор №1603/146 от 21.10.2014 г. унищожаване на хашиш, публикуван на 16.12.2014 г.

 


 

0034/ Договор №1603/156 от 06.11.2014 г. охрана СОТ ГРУП 7, публикуван на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м. 11. 2014г. , публикувано на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м. 12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 13.02.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 


 

0033/ Договор №1603/155 от 30.1.2014 г.охрана СОТ АСО 112, публикуван на 16.12.2014 г.

Плащане по дог.м.11.2014 г., публикувано на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

 


 

0032/ Договор №1603/160 от 20.11.2014 г.поддръжка на ел.съоръжения с ЕЛЕКТРОГЕЦ, публикуван на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м.12.2014 г., публикувано на 14.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 11.09.2015 г.

 


 

0031/ Договор №Р47/1 абонам.техн.подр.пожароизвест.с-ма Видин, публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 11. 2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.

 


 

0030/ Договор №1602/6 Охрана Видин Крон, публикуван на 15.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 11. 2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г.

Анекс към договора от 14.05.2015 г. за прекратяване, публикуван на 19.05.2015 г.

Информация за изпълнен договор, публикувана на 12.06.2015 г.

 


 

0029/ Договор Виваков Видин, публикуван на 15.12.2014 г.

Плащане по дог. м.11.2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.

 


 

0028/ Договор за абонам. техн. обсл. на асансьор, публикуван на 15.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 11.2014 г., публикувано на 15.12.2014 г.

 


 

0027/ДОГОВОР 32-131897 ОТ 03.11.2014 г.РЕМОНТ Отопл. инсталациа, публикуван на 12.12.2014 г

Плащане по договора м11. 2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

 


 

0026/ ДОГОВОР 5250-00398 ОХРАНА СОТ, публикуван на 12.12.2014 г.

Плащане по договора за м. 11.2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

 


 

0025/ ДОГОВОР 5250-00397 ОХРАНА СОТ, публикуван на 12.12.2014 г.

Плащане по договора за м.х 11.2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

 


 

0024/ДОГОВОР 5250-00399 ОХРАНА СОТ, публикуван на 12.12.2014 г.

Плащане по договора за м. 11. 2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

 


 

0023/ДОГОВОР 5250-00400 ОХРАНА СОТ, публикуван на 12.12.2014 г.

Плащане по договора за м. 11.2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 01.2015 г., публикувано на 12.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

 


 

0022/ Договор №36 от 19.11.2014г. за проверка на пожарни кранове, публикуван на 11.12.2014 г.

Плащане по договора за м.11.2014 г., публикувано на 11.12.2014 г.

 


 

0021/ Договор №93000364 от 04.12.2014 г. за изработка на устройство за комуникация RFID, публикуван на 05.12.2014 г.

Плащане по договора м. 12 2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

 


 

0020/ Договор №1603/147 от 21.10.2014 г. за дозиметричен контрол, публикуван на 26.11.2014 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

 


 

0019/ Договор за поддръжка на отоплителна инсталация, публикуван на 25.11.2014 г.

Плащане по договора за м. 10 2014 г.

Плащане по дог. за м. 12.2014 г., публикувано на 12-01.2015 г.

Плащане по дог. за м. 01.2015 г., публикувано на 09.02.2015 г.

Плащане по дог. за м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

 

ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 


 

0018 / Договор за поддръжка на ел. инсталация, публикуван на 24.11.2014 г.

Плащане по дог. за м.01.2015 г., публикувано на 09.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 07.08.2015 г.

 


 

0017/ Договор за поддръжка на воден котел,публикуван на 24.11.2014 г.

Плащане по дог. за м. 12. 2014 г., публикувано на 12.01.2015 г.

Плащане по дог. за м. 01.2015 г., публикувано на 09.02.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 08.04.2015 г.

 

ПРИКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 


 

0016/Договор за наем на помещение НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ, публикуван на 24.11.2014 г.

Плащане по Дог. за м. 11.2014 г., публикувано на 11.12.2014 г.

Плащане по договора за м. 12.2014 г., публикувано на 12.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 09.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

 


 

0015/Договор за изпомпване, транспортиране със специализирано транспортно средство и последващо обезвреждане на отпадъци (горива), публикувано на 21.10.2014 г.

Плащане по договора за м. 12.2014 г., публикувано на 20.01.2015 г.

 


 

0014/Договор за съхранение на гориво СВИЛЕНГРАД ГЮВЕН, публикуван на 20.10.2014 г.

Плащане по договора за м. 10. 2014 г.

Плащане по договора за м. 12 2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. за м. 01.2015 г., публикувано на 09.02.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 02.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано но 03.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

 


 

0013/Договор за пазене и съхранение на газьол АПИД, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. за м. 10. 2014 г.

Плащане по дог. за м.11.2014 г., публикувано на 02.12.2014 г.

Плащане по дог. за м. 12.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 13.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05. 2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

 


 

0012/Договор за пазене и съхранение на маркирано гориво за отопление ПУНГЕРОВ, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. за м.10. 2014 г.

Плащане по Дог. за м.11.2014 г., публикувано на 02.12.2014 г.

Плащане по дог. за м. 12.2014 г., публикувано на 06.01.2015 г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 13.03.2015 г.

Плащане по дог. м.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 11.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 06.07.2015 г.

 


 

0011/Договор № 4423/0111/02.07.2014 г. за наем на офис оборудване, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. м.07.2014г.

Плащане по Дог. № 4423/0111/02.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

Пплащане по дог. м. 09.2014 г.

Плащане по дог. м. 10. 2014 г.

Плащане по дог. м. 11. 2014 г.

Плащате по дог. м.12.2014 г., публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 10.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 09.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикувано на 08.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08. 2015 г., публикувано на 09.09.2015 г.

 


 

0010/Договор № 4423/0125/14.08.2014 г. за строително - монтажни дейности на покрив - склад Митница Русе, обект Дунав мост, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. № 4423/0125/14.08.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

 


 

0009/Договор № 4423/0109/04.07.2014 г. за ремонтни дейности на обект: Покрив на административна сграда на митницата, намираща се на ГКПП Дунав мост, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. № 4423/0109/04.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

 


 

0008/Договор № 1603/141/25.09.2014 г. за дезинсекция и дератизация, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. м. 11. 2014 г., публикувано на 16.12.2014 г.

Плащане по дог. м. 02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

 


 

0007/Договор № 1603/139/05.09.2014 г. за абонаментно сервизно обслужване на асансьорни уредби в сградата на ЦМУ, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог.1603/139 м.10.2014 г.

Плащане по дог. м.11.2014 г., публикувано на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 15.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 09.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 14.08.2015 г.

 


 

0006/Договор № 1603/138/25.08.2014 г. за предпечат и печат на списание "Митническа хроника", публикувано на 20.10.2014 г.

 

Плащане по Дог. № 1603/138/25.08.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. м.11 2014г., публикувано на 16.12.2014г.

Плащане по дог. м.02.2015 г., публикувано на 12.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 04.2015 г., публикуван на 14.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

 


 

0005/Договор № 1603/132/12.08.2014 г. за строителни и монтажни работи за изграждане на кабелна линия ниско напрежение за почивна база на Агенция "Митници" в КЗ Двореца, гр. Балчик, публикувано на 20.10.2014 г.

Авансово плащане по Дог. 1603/132/21.08.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. 1603/231 м.10.2014 г.

 


 

0004/Договор № 1603/95/21.07.2014 г. за текущ ремонт на обект: Почивна база на Агенция "Митници" в гр. Несебър, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. 1603/95/21.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

 


 

0003/Договор № 1603/94/11.07.2014 г. за ремонтни дейности на обект: Почивна база на Агенция "Митници" в гр. Несебър, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. № 1603/94/11.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

 


 

0002/Договор № 1602/16/04.07.2014 г. за предоставяне и ползване на GPS услуги, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. 1602/16, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. 1602/16 м. 10. 2014 г.

 


 

0001/Договор № 5600-00244/01.07.2014 г. за охрана на имущество с електронни ситеми за сигурност и мобилни патрули, публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по Дог. № 5600-00244/01.07.2014 г., публикувано на 20.10.2014 г.

Плащане по дог. м.11. 2014 г., публикувано на 05.12.2014 г.

Плащане по договора м.12.2014 г., публикувано на 12.01.2015 г.

Плащане по договора м. 02.20125 г., публикувано на 09.03.2015 г.

Плащане по дог. м. 03.2015 г., публикувано на 14.04.2015 г.

Плащане по дог. м. 04. 2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Плащане по дог. м. 05.2015 г., публикувано на 10.06.2015 г.

Плащане по дог. м. 06.2015 г., публикувано на 07.07.2015 г.

Плащане по дог. м. 07.2015 г., публикувано на 11.08.2015 г.

Плащане по дог. м. 08.2015 г., публикувано на 10.09.2015 г.

Дата на публикуване: 27.11.2018 19:31
Последна актуализация: 18.11.2022 02:11