Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030SG7
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030685
Митнически публични регистри
Download Icon
Публичен Регистър за свободните количества от предвидените в Приложение XXXII на Регламент (ЕС) No 833/2014 към 24.11.2023 г.
Дата на публикуване: 14.02.2023 17:03
Последна актуализация: 24.11.2023 12:54
Download Icon
Внос и износ на пшеница, царевица, семена от репица и слънчоглед (по седмици)
Дата на публикуване: 21.09.2023 18:22
Последна актуализация: 23.11.2023 12:15
Download Icon
Публичен регистър на организациите и институциите, получили одобрение от компетентните органи съгласно Постановление № 75 на МС от 06.04.2007 г. за прилагане на членове 43-52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия)
Дата на публикуване: 23.11.2023 17:20
Последна актуализация: 23.11.2023 17:20
Дата на публикуване: 08.10.2018 16:24
Последна актуализация: 18.11.2022 01:40