Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR10H6
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1092
Почивни бази на Агенция "Митници"

Агенция "Митници" разполага с няколко почивни бази, които се използват целогодишно за семинари и обучения, както и за отдих на служители на Агенция "Митници" и техните семейства, служители в държавата администрация и техните семейства, пенсионирани служители на Агенция "Митници", както и от външни лица. Допълнителна информация можете да получите като се запознаете с Правилата за ползване на почивните бази, както и Заповедта за определяне на цените на нощувките, както и на телефон: 02/9859 4051 или 02/9859 4555.

Заявки в утвърдената форма се подават на адрес delovodstvo@customs.bg

 

Във връзка с Пандемията от COVID-19 ползването на почивните бази на Агенция "Митници" се извършва при спазване на мерките за дезинфекция и дистанция. При ползването на почивните бази могат да бъдат наложени временни ограничения или промени с оглед препоръките на здравните власти и заповедите на Министерство на здравеопазването и РЗИ.

 

Зареждане ...