Почивни бази на Агенция "Митници"

Агенция "Митници" разполага с няколко почивни бази, които се използват целогодишно за семинари и обучения, както и за отдих на служители на Агенция "Митници" и техните семейства, служители в държавата администрация и техните семейства, пенсионирани служители на Агенция "Митници", както и от външни лица, съобразно утвърдените Правила за ползване на почивните бази на Агенция "Митници" и цени за нощувка

Заявки в утвърдената форма се подават на адрес delovodstvo@customs.bg

За въпроси: 02/9859 4523

Зареждане ...