Почивни бази на Агенция "Митници"

Агенция "Митници" разполага с няколко почивни бази, които се използват целогодишно за семинари и обучения, както и за отдих на служители на Агенция "Митници" и техните семейства, служители в държавата администрация и техните семейства, пенсионирани служители на Агенция "Митници", както и от външни лица. Допълнителна информация можете да получите като се запознаете с Правилата за ползване на почивните бази, както и Заповедта за определяне на цените на нощувките, както и на телефон: 02/9859 4555

Заявки в утвърдената форма се подават на адрес delovodstvo@customs.bg

 

Важно! Във връзка с Препоръките на националния оперативен щаб, обявеното от Народното събрание извънредно положение и с оглед предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на респираторни заболявания и инфекции, включително и поради епидемичното разпространение на COVID-19, е преустановено временно ползването на почивните бази на Агенция "Митници".

 

Зареждане ...