Z6_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR10H6
Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1092

Почивни бази на Агенция "Митници"

Агенция "Митници" разполага с няколко почивни бази, които се използват целогодишно за семинари и обучения, както и за отдих на служители на Агенция "Митници" и техните семейства, служители в държавата администрация и техните семейства, пенсионирани служители на Агенция "Митници", както и от външни лица. Допълнителна информация можете да получите, като се запознаете със Заповед и правила за ползване на почивните бази на Агенция "Митници", както и с Цени за нощувка в почивните бази на Агенция "Митници", също на телефон: 02/9859 4260.

Заявки в утвърдената форма се подават на адрес pochivnodelo@customs.bg
 

 

Зареждане ...