Z6_HQ8A1O82KOG100A9KVEJM33EO3
Z7_HQ8A1O82KOBI60QKHVH7LQ01D0
Електронна търговия Брекзит Митнически режими и процедури Номенклатури и тарифно класиране Правила за произход на стоките Митническа стойност Забрани и ограничения Митническо задължение Тарифни квоти Суспендиране на митата Митнически освобождавания Одобрени икономически оператори Опростени процедури за деклариране

Митническа дейност

НОВО! В КН 2022 са въведени промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители за тях

 

***

В тази секция ще намерите информация за митническите процедури и изисквания,включително информация по горещата тема Брекзит. Информацията е предназначена предимно за икономически оператори.

Моля, вижте менюто в ляво и изберете от категориите.

Ако търсите обобщена информация за внос/износ в/от ЕС посетете платформата на ЕК Access2Markets, която съдържа  информация за

  • тарифи и данъци
  • митнически процедури
  • правила за произхода
  • пречки пред търговията
  • изисквания към продуктите
  • статистика

 

 

Дата на публикуване: 16.01.2018 15:12
Последна актуализация: 18.11.2022 01:39