Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8VO5
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8V43
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDC8V41
Сертификати

Дирекция "Централна митническа лаборатория"- София

 

Сертификат за акредитация

 

Обхват на изпитванията 

 

Обхват на лабораторните дейности

 

Митническа лаборатория - Пловдив

 

Сертификат за акредитация

 

Обхват на изпитванията

 

Митническа лаборатория - Русе

 

Сертификат за акредитация

 

Обхват на изпитванията

 

 

 

 

Дата на публикуване: 29.03.2022 13:03
Последна актуализация: 13.12.2022 11:12