Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KO1
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KA6
Митническо законодателство Акцизно законодателство Други нормативни актове Проекти на нормативни актове

Законодателство

Тук можете да намерите някои от основните европейски и национални нормативни и подзаконови нормативни актове, които регулират митническата и акцизната дейност, както и други дейности, в сферата на компетентност на Агенция "Митници"

 

Списъкът на нормативните актове не е изчерпателен.

 

Възможно е за някои от нормативните актове да не са отразени последните актуализации.

 

 

Устройствен правилник на Агенция "Митници"

 

 

 

Дата на публикуване: 03.10.2018 14:45
Последна актуализация: 10.03.2023 17:00