Галерия
 Вълноводисперсионен рентгено флуоресцентен спектрометър. Искров спектометър (анализ на метали и сплави)
Апаратура за изследване на минерални горива и торове Апаратура за изследване на минерални горива и торове
Апаратура за изследване на минерални горива и торове Апаратура за изследване на течни горива
Апаратура за изследване на течни горива Апаратура за изследване на течни горива
Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители
Апаратура за изследване на химикали и органични разтворители Апаратура за анализ на полимерни и каучукови  материали
Апаратура за анализ на полимерни и каучукови  материали Апаратура за изследване на изделия от текстил и хартия
Апаратура за изследване на изделия от текстил и хартия Апаратура за анализ на документи и ценни книжа
 Лаборатория "Хранителни продукти" Лаборатория "Хранителни продукти"
 
Лаборатория "Хранителни продукти"