Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3ID7
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3I30
Суспендиране на митата
Download Icon
Формуляр на искане за суспендиране на митата на български език
Download Icon
Формуляр на искане за суспендиране на митата на английски език
Download Icon
Декларация за отсъствие на изключително търговско споразумение на български език
Download Icon
Декларация за отсъствие на изключително търговско споразумение на английски език
Download Icon
Формуляр на възражение срещу искане за суспендиране на митата на български език
Download Icon
Формуляр на възражение срещу искане за суспендиране на митата на английски език
Download Icon
Съобщение на Европейската комисия във връзка с автономните мерки за суспендиране на митата от 13.12.2011 г.
Download Icon
Най-често задавани въпроси за суспендиране на митата
Download Icon
Автономни тарифни квоти в ЕС от 1 януари 2022 г.
Download Icon
Автономни мерки за суспендиране на митата в ЕС от 1 януари 2022 г.
Download Icon
Искания за автономно суспендиране на митата в ЕС от 1 Юли 2022 г.
Download Icon
Искания за автономни тарифни квоти в ЕС от 1 Юли 2022 г.
Download Icon
Искания за автономно суспендиране на митата в ЕС от 1 Януари 2023 г.
Download Icon
Искания за автономни тарифни квоти в ЕС от 1 Януари 2023 г.
Download Icon
Искания за автономно суспендиране на митата в ЕС от 1 Юли 2023г.
Download Icon
Искания за автономни тарифни квоти в ЕС от 1 Юли 2023г.
Дата на публикуване: 16.01.2018 15:01
Последна актуализация: 18.11.2022 01:11