Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1815
Z7_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18T0
Публични покани - 2016г. Публични покани - 2015г. Публични покани - 2014г.

Публични покани - 2016г.

0005/32-99358/11.04.2016 г.

Публична покана ID 2361905 с предмет „Абонаментно профилактично техническо обслужване и ремонт на системите за пожароизвестяване в Митница Пловдив".

Приложения към публична покана, публикувани на 11.04.2016 г.

Протокол, публикуван на 05.05.2016 г.

Договор № 32-136975/18.05.2016 г., публикуван на 19.05.2016 г.

0004/32-99366/11.04.2016 г.

Публична покана ID 9052355 с предмет „Абонаментно профилактично техническо обслужване и ремонт на системите за пожароизвестяване в Митница Свищов".

Приложения към публичната покана, публикувани на 11.04.2016 г.

Протокол, публикуван на 05.05.2016 г.

Договор № 32-136964/18.05.2016 г., публикуван на 18.05.2016 г.

0003/32-64482/10.03.2016 г.

Публична покана ID 6051122 с предмет: "Абонаментно профилактично техническо обслужване и ремонт на системите за пожароизвестяване в Митница Лом"

Приложения към публичната покана, публикувани на 10.03.2016 г.

Протокол, публикуван на 25.03.2016 г.

Договор рег. № 32-92398/04.04.2016 г., публикуван на 05.04.2016 г.

 


0002/32-51707/24.02.2016 г.

Публична покана ID 9050749 с предмет: "Абонаментно профилактично техническо обслужване и ремонт на системите за пожароизвестяване в Митница Русе", публикувана на 24.02.2016 г.

Приложения към публичната покана, публикувани на 24.02.2016 г.

Протокол, публикуван на 18.03.2016 г.

Договор № 32-86898/30.03.2016 г., публикуван на 30.03.2016 г.


0001/32-30842/03.02.2016 г.

Публична покана ID 9050112 с предмет: „Доставка на офис консумативи за копирни, печатащи, сканиращи и факс устройства на Агенция „Митници" и структурните й подразделения"

Приложения към публична покана, публикувани на 03.02.2016 г.

Протокол, публикуван на 19.02.2016 г.

Договор № 32-54856/26.02.2016 г., публикуван на 29.02.2016 г.

Плащане по дог. м. 03.2016 г., публикувано на 18.04.2016 г.

Дата на публикуване: 28.11.2018 00:02
Последна актуализация: 18.11.2022 02:42