Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18C3
Z7_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV18U5
Процедури - 2017г. Процедури - 2016г. Процедури - 2015г. Процедури - 2014г. Процедури - 2013г.

Процедури - 2016г.

23.12.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-655

УИН номер на РОП: 00334-2016-0052

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана с технически средства на обекти на Митница Пловдив"

Решение № Р - 655/32-349985/14.12.2016 г., публикувано на 23.12.2016 г.

Обявление № 32-349998/14.12.2016 г., публикувано на 23.12.2016 г.

Документация, публикувана на 23.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 15.03.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 15.03.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 15.03.2017 г.

Решение № Р-232/32-70776 от 15.03.2017 г., публикувано на 15.03.2017 г.

Договор рег. № 32-121911/05.05.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121919/05.05.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-110832/25.04.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-110855/25,04,2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121977/05.05.2017 г., по Обособена позиция № 5, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121836/05.05.2017 г., по Обособена позиция № 6, публикуван на 24.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-137589/22.05.2017 г., публикувано на 24.05.2017 г.


22.12.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 654

УИН номер на РОП: 00334-2016-0053

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана с технически средства на обекти на Агенция „Митници"

Решение № Р - 654/32-349958/14.12.2016 г., публикувано на 22.12.2016 г.

Обявление № 32-349969/14.12.2016 г., публикувано на 22.12.2016 г.

Документация, публикувана на 22.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 24.03.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.03.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 24.03.2017 г.

Решение № Р-278/32-80760 от 24.03.2017 г., публикувано на 24.03.2017 г.

Договор рег. № 32-120619/04.05.2017 г., по Обособена позиция №1, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120680/04.05.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121845/05.05.2017 г., по Обособена позиция № 3, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-121857/05.05.2017 г., по Обособена позиция № 4, публикуван на 24.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-137574/22.05.2017 г., публикувано на 24.05.2017 г.


22.12.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 652

УИН номер на РОП: 00334-2016-0051

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана с технически средства на обекти на Митница Лом"

Решение № Р - 652/32-349468/13.12.2016 г., публикувано на 22.12.2016 г.

Обявление № 32-349501/13.12.2016 г., публикувано на 22.12.2016 г.

Документация, публикувана на 22.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 24.03.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.03.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 24.03.2017 г.

Доклад за работата на комисията, публикуван на 24.03.2017 г.

Решение № Р-279/32-80770 от 24.03.2017 г., публикувано на 24.03.2017 г.

Договор рег. № 32-121897/05.05.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120712/04.05.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120551/04.04.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120513/04.05.2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 24.05.2017 г.

Договор рег. № 32-120489/04.05.2017 г. по Обособена позиция № 5, публикуван на 24.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-137576/22.05.2017 г., публикувано на 24.05.2017 г.


20.12.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 659

УИН номер на РОП: 00334-2016-0054

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на пломби и ролков удължител за нуждите на Агенция "Митници

Решение № Р-659/32-356186/20.12.2016 г., публикувано на 20.12.2016 г.

Обявление № 32-356192/20.12.2016 г., публикувано на 20.12.2016 г.

Документация, публикувана на 20.12.2016 г.

Разяснение, публикувано на 30.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.02.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 27.02.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 27.02.2017 г.

Решение № Р - 192/32-53330/27.02.2017 г., публикувано на 27.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-99939 от 11.04.2017 г., публикувано на 11.04.2017 г.

Договор с приложения рег. № 32-90084 от 03.04.2017 г., публикуван на 11.04.2017 г.


01.12.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 607

УИН номер на РОП: 00334-2016-0050

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Развитие на институционалната архитектура на АМ за митнически процеси: внасяне, изнасяне, транзит, митническо задължение, управление на обезпечения и обмен на информация с общностния домейн (REX, BTI, SURVEILLANCE3, CDMS), и въвеждане на институционалната архитектура на АМ, чрез внедряване на системи и модули в БИМИС, съответстващи на тези митнически процеси"

Решение № Р -607/333162/28.11.2016 г., публикувано на 01.12.2016 г.

Обявление № 32- 333178/28.11.2016 г., публикувано на 01.12.2016 г.

Документация, публикувана на 02.12.2016 г.

Разяснение № 32-350623/14.12.2016 г. , публикувано на 14.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 31.01.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 16.02.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 21.02.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 21.02.2017 г.

Доклад за работата на комисията, публикуван на 21.02.2017 г.

Решение № Р-184/ 32-48745 от 21.02.2017 г., публикувано на 21.02.2017 г.

Договор рег. № 32-67261/13.03.2017 г., публикуван на 20.03.2017 г.

Приложения към Договор № 32-67261/13.03.2017 г.:

Приложение № 1 - Техническа спецификация (до стр. 100), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническа спецификация - продължение (стр. 101 до стр. 200), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническа спецификация - продължение (стр. 201 до стр. 300), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническа спецификация - продължение (стр. 301 до стр. 400), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническа спецификация - продължение (стр. 401 до стр. 458), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение (до стр. 100), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническо предложение - продължение (от стр. 101 до стр. 200), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническо предложение - продължение (от стр. 201 до стр. 300), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническо предложение - продължение (от стр. 301 до стр. 400), публикувано на 20.03.20 17 г.

Приложение Техническо предложение - продължение (от стр. 401 до стр. 500), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение Техническо предложение - продължение( от стр. 501 до стр. 530), публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 20.03.2017 г.

Приложение № 4 - Екип от експерти, публикувано на 20.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег . 32-72817/16.03.2017 г.

Допълнително споразумение рег. № 32-166366/11.06.2018 г. към Договор рег. № 32-67261/13.03.2017 г., публикувано на 11.06.2018 г.

Обявление № 32-345629/28.11.2018 г., за изменение на поръчката през нейния срок на изпълнение, публикувано на 30.11.2018 г.

 


26.10.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 566

УИН номер на РОП: 00334-2016-0049

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бариери на ГКПП „Капитан Андреево", ГКПП „Дунав мост" и ГКПП „Силистра - шосе"

Решение № Р - 566/32-299385/26.10.2016 г., публикувано на 26.10.2016 г.

Обявление № 32-299418/26.10.2016 г., публикувано на 26.10.2016 г.

Документация, публикувана на 26.10.2016 г.

Разяснение № 32-317097/11.11.2016 г., публикувано на 11.11.2016 г.

Разяснение № 32-319003/14.11.2016 г., публикувано на 14.11.2016 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Р - 592/32-318312/14.11.2016 г., публикувано на 15.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 07.03.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 07.03.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 07.03.2017 г.

Решение № Р - 208/32-61459/07.03.2017 г., публикувано на 07.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-202654/21.07.2017 г., публикувано на 21.07.2017 г.

Договор № 32-196314 от 14.07.2017 г., публикуван на 21.07.2017 г.

 


 

20.10.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 549

УИН номер на РОП: 00334-2016-0048

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за митническите лаборатории"

Решение № Р - 549/32-289269/17.10.2016 г., публикувано на 20.10.2016 г.

Обявление № 32- 289279/17.10.2016 г., публикувано на 20.10.2016 г.

Документация, публикувана на 21.10.2016 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Р - 576/32-308294/03.11.2016 г., публикувано на 07.11.2016 г.

Разяснение № 32-314560/09.11.2016 г., публикувано на 09.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 05.06.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 05.06.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 05.06.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 05.06.2017 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 05.06.2017 г.

Решение № Р-422/32-152106 от 05.06.2017 г., публикувано на 05.06.2017 г.

Решение № Р-423/32-152179 от 05.06.2017 г., публикувано на 05.06.2017 г.

Договор № 32-223796/11.08.2017 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 28.08.2017 г.

Договор № 32-223806/11.08.2017 г., по обособена позиция № 3, публикуван на 28.08.2017 г.

Договор № 32-223838/11.08.2017 г., по обособена позиция № 4, публикуван на 28.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-236374/24.08.2017 г., публикувано на 28.08.2017 г.


13.10.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р -538

УИН номер на РОП: 00334-2016-0047

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на комуникационно оборудване и компоненти за нуждите на Агенция "Митници"

Решение № Р - 538/32-280130/07.10.2016 г., публикувано на 13.10.2016 г.

Обявление № 32-280132/07.10.2016 г., публикувано на 13.10.2016 г.

Документация, публикувана на 14.10.2016 г.

Разяснение № 32-294589 от 21.10.2016 г., публикувано на 21.10.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 09.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 09.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 09.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 09.12.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 09.12.2016 г.

Доклад от работата на комисията, публикуван на 09.12.2016 г.

Решение № Р - 646/32-346567/09.12.2016 г., публикувано на 09.12.2016 г.

Договор № 32-361031/27.12.2016 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 13.01.2017 г.

Договор № 32-361020/27.12.2016 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 13.01.2017 г.

Договор № 32-361504/27.12.2016 г., по обособена позиция № 3, публикуван на 13.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-6961/10.01.2017 г., публикувано на 13.01.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-74218 от 17.03.2017 г., публикувано на 20.03.2017 г.

 


 

10.10.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р -532

УИН номер на РОП: 00334-2016-0046

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България"

Решение Р - 532/32-277114/05.10.2016 г., публикувано на 10.10.2016 г.

Обявление № 32-277129/05.10.2016 г., публикувано на 10.10.2016 г.

Документация, публикувана на 10.10.2016 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р -591/32-317077/11.11.2016 г., публикувано на 15.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 22.11.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 22.11.2016 г.

Доклад рег. № 32-327207 от 22.11.2016 г., публикуван на 22.11.2016 г.

Решение рег. № Р-600/32-327811 от 22.11.2016 г., публикувано на 22.11.2016 г.

Протокол № 1 по Обособена позиция № 1, публикуван на 12.01.2017 г.

Протокол № 2 по Обособена позиция № 1, публикуван на 12.01.2017 г.

Протокол № 3 по Обособена позиция № 1, публикуван на 12.01.2017 г.

Доклад рег. № 32-9014 от 12.01.2017 г., публикуван на 12.01.2017 г.

Решение № Р-13/32-9489 от 12.01.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 12.01.2017 г.

Договор № 32-365079 от 30.12.2016 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 30.01.2017 г.

Договор № 32-360408 от 23.12.2016 г., по Обособена позиция № 3, публикуван на 30.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-21764 от 26.01.2017 г., публикувано на 30.01.2017 г.

Договор № 32-48690 от 21.02.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 06.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-58405 от 02.03.2017 г.,публикувано на 06.03.2017 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-85942 от 23.03.2018 г., публикувано на 23.03.2018 г.

Обявление № 32-235714/14.08.2018 г. за приключване на договор, публикувано на 14.08.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-262543 от 11.09.2018 г., публикувано на 11.09.2018 г.


03.10.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 524

УИН номер на РОП: 00334-2016-0045

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комплексни услуги по зимно почистване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България"

Решение Р -524/32-271961 от 30.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.

Обявление № 32-271954 от 30.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.

Документация, публикувана на 05.10.2016 г.

Решение № Р - 578/32-311384 от 07.11.2016 г., публикувано на 09.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 01.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 01.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 01.12.2016 г.

Доклад, публикуван на 01.12.2016 г.

Решение № Р - 626/32-337419/01.12.2016 г., публикувано на 01.12.2016 г.

Протокол № 1, по обособени позиции № № 3, 4, 5, 8 и 9, публикуван на 18.01.2017 г.

Протокол № 2, по обособени позиции № № 3, 4, 5, 8 и 9, публикуван на 18.01.2017 г.

Доклад, по обособени позиции № № 3, 4, 5, 8 и 9, публикуван на 18.01.2017 г.

Решение № Р-29/32-13757 от 17.01.2017 г., по обособени позиции № № 3, 4, 5, 8 и 9, публикувано на 18.01.2017 г.

Договор № 32-4985 от 06.01.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 30.01.2017 г.

Договор № 32-4968 от 06.01.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 30.01.2017г.

Договор № 32-365068 от 30.12.2016 г., по Обособена позиция № 6, публикуван на 30.01.2017 г.

Договор № 32-365154 от 30.12.2016 г., по Обособена позиция № 7, публикуван на 30.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-21751 от 26.01.2017 г., публикувано на 30.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-69928/14.03.2017 г., публикувано на 17.03.2017 г.

Договор № 32-50027/22.02.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 17.03.2017 г.

Договор № 32-50010/22.02.2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 17.03.2017 г.

Договор № 32-43316/16.02.2017 г. по Обособена позиция № 8, публикуван на 17.03.2017 г.

Договор № 32-47730/21.02.2017 г. по Обособена позиция № 9, публикуван на 17.03.2017 г.

Договор № 32-74278 от 17.03.2017 г. по Обособена позиция № 5, публикуван на 24.03.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-77580 от 21.03.2017 г., публикувано на 24.03.2017 г.

 


Дата: 13.09.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 496

УИН номер на РОП: 00334-2016-0044

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници"

Решение Р - 496/32-253041 от 10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.

Обявление № 32-253040 от 10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.

Документация, публикувана на 15.09.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.11.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 29.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.11.2016 г.

Доклад, публикуван на 29.11.2016 г.

Решение № Р - 621/32-334479/29.11.2016 г., публикувано на 29.11.2016 г.

Договор № 32-349893/14.12.2016 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-349970/14.12.2016 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-349887/14.12.2016 г., по обособена позиция № 3, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-350220/14.12.2016 г., по обособена позиция № 4, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-350253/14.12.2016 г., по обособена позиция № 5, публикуван на 23.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-358315/22.12.2016 г., публикувано на 23.12.2016 г.

 


 

Дата: 07.09.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 486

УИН номер на РОП: 00334-2016-0043

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти", публикувана на 07.09.2016 г.

Решение № Р - 486/32-244495 от 31.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.

Обявление № 32-244510 от 31.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.

Разяснение № 32-271503/30.09.2016 г., публикувано на 30.09.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 16.02.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 16.02.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 16.02.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 16.02.2017 г.

Протокол № 5, публикуван на 16.02.2017 г.

Доклад, публикуван на 16.02.2017 г.

Решение № Р-167/32-43207/16.02.2017 г., публикувано на 16.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-60872 от 06.03.2017 г., публикувано на 08.03.2017 г.

Договор № 32-98140/10.04.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 02.05.2017 г.

Договор № 32-98164/10.04.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 02.05.2017 г.

Договор № 32-98191/10.04.2017 г., по Обособена позиция № 3, публикуван на 02.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-114606/27.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.


Дата: 18.08.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р-464

УИН номер на РОП: 00334-2016-0042

Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ТИР паркинг на територията на МБ София Изток", публикувана на 18.08.2016 г.

Решение № Р - 467/32-231778/18.08.2016 г., публикувано на 18.08.2016 г.

Обявление № 32-231784/18.08.2016 г., публикувано на 18.08.2016 г.

Инвестиционни проекти, публикувани на 18.08.2016 г.:

Част: Конструктивна

Част: Пожарна безопасност

Част: Управление на строителните отпадъци

Част: В и К

Част: Архитектурна

Част: Безопасност и здраве

Част: Пътна

Част: Паркоустройство и благоустройство

Част: Електрическа

Детайли фундамент РТ1 и ГРТ

Разяснение № 32-246046/01.09.2016 г., публикувано на 01.09.2016 г.

Разяснение № 32-248300/07.09.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 24.01.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.01.2017 г.

Протокол № 3, публикуван на 24.01.2017 г.

Протокол № 4, публикуван на 24.01.2017 г.

Решение № Р - 42/24.01.2017 г., публикувано на 24.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-74273/17.03.2017 г., публикувано на 17.03.2017 г.

Договор № 32-67341/13.03.2017 г., публикуван на 17.03.2017 г.

Приложения към Договор № 32-67310/13.03.2017 г.:

Приложение № 1, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 2 - инвестиционни проекти, които са публикувани по - горе в досието

Приложение № 3, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 4, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 5, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 6, публикувано на 17.03.2017 г.

Приложение № 7 - Протокол № 1, съставен за работата на комисията и публикуван по - горе в досието

Обявление № 32- 59578/26.02.2018 г. за приключване на договор, публикувано на 26.02.2018 г.

 


Дата: 15.08.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р-464

УИН номер на РОП: 00334-2016-0041

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лицензи за правото на ползване на IBM InfoSphere Datastage", публикувана на 15.08.2016 г.

Решение № Р - 464/32-227297/12.08.2016 г., публикувано на 15.08.2016 г.

Обявление № 32-227309/12.08.2016 г., публикувано на 15.08.2016 г.

Протокол, публикуван на 20.10.2016 г.

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, публикуван на 20.10.2016 г.

Решение № Р - 557/32-293048/20.10.2016 г., публикувано на 20.10.2016 г.

Договор № 32-309675/04.11.2016 г., публикуван на 14.11.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-316657/11.11.2016 г., публикувано на 14.11.2016 г.

 


Дата: 01.08.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-418

УИН номер на РОП: 00334-2016-0040

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Югозападна", публикувана на 01.08.2016 г.

Решение № Р-418/32-210369/27.07.2016 г., публикувано на 01.08.2016 г.

Обявление № 32-210377/27.07.2016 г., публикувано на 01.08.2016 г.

Разяснение № 32-229453/16.08.2016 г., публикувано на 16.08.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 20.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 20.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 20.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 20.12.2016 г.

Доклад, публикуван на 20.12.2016 г.

Решение № Р-656/32-355932 от 20.12.2016 г., публикувано на 20.12.2016 г.

Договор № 32-18748 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 16.02.2017 г.

Договор № 32-18764 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 16.02.2017 г.

Договор № 32-18800 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 16.02.2017 г.

Договор № 32-18779 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 16.02.2017 г.

Договор № 32-21785 от 23.01.2017 г. по Обособена позиция № 5, публикуван на 16.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-39985 от 13.02.2017 г., публикувано на 16.02.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-76376/14.03.2018 г. към договор с № 32-18779/23.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-76375/14.03.2018 г. към договор с № 32-18800/23.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-76369/14.03.2018 г. към договор с № 32-18748/23.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Допълнително споразумение № 32-76367/14.03.2018 г. към договор № 32-18764/23.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.


Дата: 27.07.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р-403

УИН номер на РОП: 00334-2016-0039

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Аерогара София"

Решение № Р -403/32-206538/22.07.2016 г. , публикувано на 27.07.2016 г.

Обявление № 32-206551/22.07.2016 г., публикувано на 27.07.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 02.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 02.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 02.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 02.12.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 02.12.2016 г.

Доклад, публикуван на 02.12.2016 г.

Решение № Р-631/32-338510 от 02.12.2016 г., публикувано на 02.12.2016 г.

Договор № 32-11017 от 13.01.2017 г., публикуван на 23.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-16968 от 20.01.2017 г., публикувано на 23.01.2017 г.


Дата: 22.07.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р-397

УИН номер на РОП: 00334-2016-0038

Пазарни консултации, публикувани на 22.07.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез с предмет: „Избор на оператор за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа и предоставяне на фиксирани гласови телефонни и факс услуги"

Решение № Р - 397/32-203389 от 20.07.2016 г., публикувано на 22.07.2016 г.

Обявление № 32-203398 от 20.07.2016 г., публикувано на 22.07.2016 г.

Документация, публикувана на 22.07.2016 г.

Разяснение № 32-220474/05.08.2016 г., публикувано на 05.08.2016 г.

Решение № Р-439/32-219992/05.08.2016 г., публикувано на 08.08.2016 г.

 

Във връзка с получена на 18.08.2016 г. в Агенция "Митници" жалба, в която се съдържа и искане за временна мярка „спиране на процедурата", процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на:

1. Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Информацията при производство по обжалване Възложителят ще изпрати за публикуване в регистъра на обществените поръчки в срока по чл. 15, ал. 3 от ППЗОП.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № Р - 525/32-273942/03.10.2016 г., публикувано на 06.10.2016 г.

Разяснение № 32-278901 от 06.10.2016 г., публикувано на 06.10.2016 г.

Решение № 573/32-303075/31.10.2016 г., публикувано на 31.10.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 31.10.2016 г.

Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, публикуван на 31.10.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-321087/16.11.2016 г., публикувано на 18.11.2016 г.


Дата: 21.07.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 390

УИН номер на РОП: 00334-2016-0037

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас"

Решение № Р - 390/32-201878/19.07.2016 г., публикувано на 21.07.2016 г.

Обявление № 32-201883/19.07.2016 г., публикувано на 21.07.2016 г.

Разяснение № 32-220682/05.08.2016 г., публикувано на 05.08.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 08.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 08.12.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 08.12.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 08.12.2016 г.

Доклад, публикуван на 08.12.2016 г.

Решение № Р-641/32-344345 от 08.12.2016 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 08.12.2016 г.

Решение № Р-642/32-344360 от 08.12.2016 г. по Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4, публикувано на 08.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-356969 от 21.12.2016 г. по Обособена позиция № 1, публикувано на 23.12.2016 г.

Договор № 32-35812 от 09.02.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 22.02.2017 г.

Договор № 32-35830 от 09.02.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 22.02.2017 г.

Договор № 32-35855 от 09.02.2017 г. п Обособена позиция № 4, публикуван на 22.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-45292 от 17.02.2017 г., публикувано на 22.02.2017 г.


Дата: 04.07.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 366

УИН номер на РОП: 00334-2016-0036

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Денонощна физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Столична"

Решение № Р - 366/32-181366 от 29.06.2016 г., публикувано на 04.07.2016 г.

Обявление № 32-181416/29.06.2016 г., публикувано на 04.07.2016 г.

Разяснение № 32-197955/15.07.2016 г., публикувано на 15.07.2016 г.

Решение № Р - 381/32-196091 от 13.07.2016 г., публикувано на 18.07.2016 г.

Разяснение № 32-200726/18.07.2016 г., публикувано на 18.07.2016 г.

Разяснение № 32-210556/27.07.2016 г., публикувано на 27.07.2016 г.

Разяснение № 32-220676/05.08.2016 г., публикувано на 05.08.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 30.11.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 30.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 30.11.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 30.11.2016 г.

Доклад, публикуван на 30.11.2016 г.

Решение № Р-622/32-334806/30.11.2016 г., публикуван на 30.11.2016 г.

Договор № 32-21735 от 26.01.2017 г. по Обособена позиция № 1, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-21748 от 26.01.2017 г. по Обособена позиция № 2, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-21802 от 26.01.2017 г. по Обособена позиция № 3, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11014 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 4, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11015 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 5, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11027 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 6, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11019 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 7, публикуван на 06.02.2017 г.

Договор № 32-11018 от 13.01.2017 г. по Обособена позиция № 8, публикуван на 06.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-28138 от 01.02.2017 г., публикувано на 06.02.2017 г.

Допълнително споразумение № 32-76372/14.03.2018 г. към договор № 32-11018/13.01.2017 г., публикувано на 19.03.2018 г.

 


Дата: 15.04.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 210

УИН номер на РОП: 00334-2016-0035

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на батерии и настройка на устройства за резервиране на захранването (UPS)"

Решение № Р - 210/104652 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Обявление № 32-104692/14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Разяснение № 32-115554/25.04.2016 г., публикувано на 25.04.2016 г.

Решение № 245/32-119193 от 28.04.2016 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Променена Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на батерии и настройка на устройства за резервиране на захранването (UPS)", публикувана на 28.04.2016 г.

Разяснение № 32-134340/16.05.2016 г., публикувано на 16.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.06.2016 г.

Протокол №2, публикуван на 11.08.2016 г.

Решение № Р-451/32-225344/11.08.2016 г., публикувано на 11.08.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-241489/29.08.2016 г., публикувано на 29.08.2016 г.

 


Дата: 15.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 207

УИН номер на РОП: 00334-2016-0034

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВЪВЕЖДАНЕ НА КОРПОРАТИВНА/ИНСТИТУЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА НА АМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА АМ" И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩНОСТНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИРЕКТЕН ДОСТЪП НА ТЪРГОВЦИТЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (UUM&DS - UNIFIED USER MANAGEMENT & DIGITAL SIGNATURE)".

Решение № Р - 207/32-104609/14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Обявление № 32 - 104581/14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Становище по осъществен предварителен контрол

Решение № Р - 248/28.04.2016 г., публикувано на 03.05.2016 г.

Променена документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВЪВЕЖДАНЕ НА КОРПОРАТИВНА/ИНСТИТУЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА НА АМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОДУЛ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА АМ" И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩНОСТНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИРЕКТЕН ДОСТЪП НА ТЪРГОВЦИТЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (UUM&DS - UNIFIED USER MANAGEMENT & DIGITAL SIGNATURE)", публикувана на 03.05.2016 г.

Разяснение рег. № 32-140284/20.05.2016 г., публикувано на 20.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 03.08.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 31.08.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 31.08.2016 г.

Решение № Р-482/32-243804/31.08.2016 г., публикувано на 31.08.2016 г.

Договор № 32-284474/12.10.2016 г., публикуван на 24.10.2016 г.

Приложение № 1.1, публикувано на 24.10.2016 г.

Приложение № 1.2, публикувано на 24.10.2016 г.

Приложение № 1.3, публикувано на 24.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 24.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 24.10.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-292998/20.10.2016 г., публикувано на 24.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор, рег. № 32-166835/11.06.2018 г., публикувано на 12.06.2018 г.


Дата: 15.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 209

УИН номер на РОП: 00334-2016-0033

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автомобилни везни с автоматично действие за измерване в движение на обща маса и осево натоварване на моторни превозни средства при преминаването им през линията за контрол по пътни такси и разрешителни режими на гранично-контролно пропускателните пунктове и необходимите за експлоатацията им съпътстващи съоръжения"

Решение № Р - 209/32-104633 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Обявление № 32-104666 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Разяснение № 32-146790/30.05.2016 г., публикувано на 31.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 21.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.06.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 29.06.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 29.06.2016 г.

Решение № Р - 364/32-179955 от 29.06.2016 г.

Договор № 32-199849/18.07.2016 г., публикуван на 29.07.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-209431/26.07.2016 г., публикувано на 29.07.2016 г.

Обявление за приключване на договор № 32-283227 от 11.10.2016 г., публикувано на 12.10.2016 г.

 


Дата: 15.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 208

УИН номер на РОП: 00334-2016-0032

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано работно облекло и обувки за служители на Агенция „Митници"

Решение № Р - 208/32-104622 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Обявление № 32-104610 от 14.04.2016 г., публикувано на 15.04.2016 г.

Разяснение рег. № 32-139662/20.05.2016 г., публикувано на 20.05.2016 г.

Разяснение рег. № 32-140082/20.05.2016 г., публикувано на 20.05.2016 г.

Решение № Р-324/32-160637 от 10.06.2016 г., публикувано на 13.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 20.06.2016 г.

Разяснение № 32-185388/04.07.2016 г., публикувано на 04.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособени позиции с № 1 и № 3, публикувано на 10.10.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособени позиции с №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, публикувано на 10.10.2016 г.

Протокол № 2 по обособени позиции № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, публикуван на 21.10.2016 г.

Протокол № 3 по обособени позиции № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, публикуван на 21.10.2016 г.

Решение № Р-559/ 32-294910 от 21.10.2016 г. по обособена позиция № 2, публикувано на 21.10.2016 г.

Решение № Р-560/ 32-294918 от 21.10.2016 г. по обособени позиции № 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, публикувано на 21.10.2016 г.

Протокол № 1 по обособени позиции № 1 и 3, публикуван на 21.10.2016 г.

Протокол № 2 по обособени позиции № 1 и 3, публикуван на 21.10.2016 г.

Протокол № 3 по обособени позиции № 1 и 3, публикуван на 21.10.2016 г.

Решение № Р-561/ 32-294927 от 21.10.2016 г. по обособени позиции № 1 и 3, публикувано на 21.10.2016 г.

Договор № 32-348512/13.12.2016 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348556/13.12.2016 г., по обособена позиция № 3, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348951/13.12.2016 г., по обособена позиция № 4, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348946/13.12.2016 г., по обособена позиция № 5, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348956/13.12.2016 г., по обособена позиция № 6, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348914/13.12.2016 г., по обособена позиция № 7, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348936/13.12.2016 г., по обособена позиция № 8, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348900/13.12.2016 г., по обособена позиция № 9, публикуван на 23.12.2016 г.

Договор № 32-348536/13.12.2016 г., по обособена позиция №10, публикуван на 23.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-357935/21.12.2016 г., публикувано на 23.12.2016 г.

 

В изпълнение на Решение № 2294/23.02.2017 г., постановено по адм. дело № 123/2017 г. на Върховен административен съд - Четвърто отделение, с което обезсилва решение № 989/24.11.2016 г. по преписка № КЗК-784/2016 г. на КЗК в частта му, в която е отменено решение № Р-559/21.10.2016 г. на длъжностно лице, упълномощено от директора на Агенция „Митници" по т. 1, б. „б" и оставя в сила решение № 989/24.11.2016 г. по преписка № КЗК-784/2016 г. на КЗК в останалата му част и на основание чл. 68, ал. 2 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13), с настоящото уведомяваме, че на 27.03.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Централно митническо управление - гр. София, 1202, ул. „Г. С. Раковски" № 47, ет. 10, зала ще се проведе публично заседание, на което ще бъде отворена подадената оферта по обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирано работно облекло и обувки за служителите на Агенция "Митници", обособена позиция № 2 с предмет: "Доставка на зимен полугащеризон, зимен тактически панталон и летен тактически панталон".

Протокол 1 от работата на комисията по Обособена позиция № 2, публикуван на 04.04.2017 г.

Решение № Р - 363/32-118056 от 02.05.2017 г. за прекратяване на обособена позиция № 2, публикувано на 02.05.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 206

УИН номер на РОП: 00334-2016-0031

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аутсорсинг на услуги за печат, копиране, сканиране и изпращане на факс в структурата на Агенция "Митници"

Решение № Р - 206/32-104365 от 14.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление № 32-104372/14.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Решение Р-246/32-119197 от 28.04.2016 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Променена Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Аутсорсинг на услуги за печат, копиране, сканиране и изпращане на факс в структурата на Агенция "Митници", публикувана на 28.04.2016 г.

 

Във връзка с получена на 09.05.2016 г. в Агенция "Митници" жалба, в която се съдържа и искане за временна мярка „спиране на процедурата", процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на:

1. Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Информацията при производство по обжалване Възложителят ще изпрати за публикуване в регистъра на обществените поръчки в срока по чл. 15, ал. 3 от ППЗОП.

Решение № Р - 330/32-163957 от 14.06.2016 г., публикувано на 14.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 11.07.2016 г.

 

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 20.07.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 26.07.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 26.07.2016 г.

Решение № Р - 409/32-208828 от 26.07.2016 г., публикувано на 26.07.2016 г.

Договор № 32-237518 от 24.08.2016 г., публикуван на 13.09.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 13.09.2016 г.

Приложение № 2.1., публикувано на 13.09.2016 г.

Приложение № 2.2., публикувано на 13.09.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 13.09.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 13.09.2016 г.

Обявление № 32-252687/10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.

 


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 201

УИН номер на РОП: 00334-2016-0030

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години за обект Гранично контролно-пропускателен пункт - Силистра, ул. „Дръстър" № 35, общ. Силистра."

Решение № Р - 201/32-103119/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-100508/12.04.2017 г., публикуван на 18.04.2017 г.

Обявление № 32-101673/13.04.2017 г., публикувано на 18.04.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 203

УИН номер на РОП: 00334-2016-0029

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Митница Варна: 1. Школа за митнически кучета гр. Балчик - местност „Момчил", общ. Балчик; 2. Митническо бюро Добрич - ул. „Независимост" № 36, общ. Добрич - град; 3. Почивна база с. Дуранкулак - общ. Шабла; 4. Почивна база гр. Балчик - ул. „Акад. Даки Йорданов" № 10, общ. Балчик."

Решение № Р - 203/32-103128/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Решение № Р - 549/32-317300 от 01.11.2018 г., публикувано на 01.11.2018 г.

Обявление за възложена (прекратена) поръчка № 32-329353/13.11.2018 г., публикувано на 16.11.2018 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 202

УИН номер на РОП: 00334-2016-0028

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Митница Столична: 1. Митническо бюро Перник, ул. "Владайско въстание" № 1 - общ. Перник; 2. Митнически пункт Стрезимировци - с. Стрезимировци, ГКПП - Общ. Трън."

Решение № Р - 202/32-103122/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-210421 от 28.07.2017 г., публикувано на 31.07.2017 г.

Договор рег. № 32-208366 от 27.07.2017 г., публикуван на 31.07.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 199

УИН номер на РОП: 00334-2016-0027

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Столична, обект Митническо бюро Ботевград, ул. „Трети март" № 28, общ. Ботевград за период от три години."

Решение № Р - 199/32-103115/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-162275 от 14.06.2017 г., публикуван на 19.06.2017 г.

Обявление за възложена поръчка рег. № 32-166058/16.06.2017 г., публикувано на 19.06.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 198

УИН номер на РОП: 00334-2016-0026

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Митница Столична: 1. Митническо бюро Драгоман, ул. "Н. Вапцаров" № 7 - общ. Драгоман; 2. Митнически пункт Калотина - общ. Драгоман; 3. Почивна база Копривщица - ул. „Петко Кълев" № 15, общ. Копривщица."

Решение № Р - 198/32-103111/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-237081 от24.08.2016 г., публикуван на 10.09.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-250743 от 08.09.2016 г., публикувано на 10.09.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 197

УИН номер на РОП: 00334-2016-0025

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Свищов, обект: Митнически пункт Сомовит, с. Сомовит, ул. "Иван Вазов" № 2, общ. Гулянци за период от три години."

Решение № Р - 197/32-103109/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-236292/24.08.2017 г., публикуван на 29.08.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-238017/25.08.2017 г., публикувано на 29.08.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 200

УИН номер на РОП: 00334-2016-0024

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети при служебните пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Митници"

Решение № Р - 200/32-103117 от 13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление № 32-103123/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 01.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 11.10.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 11.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 11.11.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 11.11.2016 г.

Решение № Р - 585/32-316002 от 11.11.2016 г., публикувано на 11.11.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 13.04.2017 г.

Протокол № 6, публикуван на 13.04.2017 г.

Решение № Р - 334/32-102063/13.04.2017 г., публикувано на 13.04.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 192

УИН номер на РОП: 00334-2016-0023

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Пловдив: 1. Адм. сграда на Митница Пловдив - ул. „Кукленско шосе" № 32, гр. Пловдив, общ. Пловдив; 2. Почивна база Студенец - Студенец, общ. Родопи."

Решение № Р - 192/32-102986/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-250845 от 08.09.2016 г., публикуван на 15.09.2016 г.

Обявление № 32-254245 от 12.09.2016 г., публикувано на 15.09.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 193

УИН номер на РОП: 00334-2016-0022

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Югозападна, обект Митническо бюро Кюстендил, ул. „Петър Берон" № 30, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил за период от три години."

Решение № Р - 193/32-102997/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителн контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 03.05.2016 г.

Договор № -291246/19.10.2016 г., публикуван на 31.10.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-300502/27.10.2016 г., публикувано на 31.10.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 194

УИН номер на РОП: 00334-2016-0021

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Лом: 1. Митническо бюро Враца - ул. „Васил Кънчов" № 80, гр. Враца, общ. Враца; 2. МП Пристанище Оряхово - ул. „Драгоман" № 1, гр. Оряхово, общ. Оряхово."

Решение № Р - 194/32-103006/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителн контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 03.05.2016 г.

Договор № 32-237057 от 24.08.2016 г., публикуван на 10.09.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-250736 от 08.09.2016 г., публикувано на 10.09.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 195

УИН номер на РОП: 00334-2016-0020

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Югозападна, обект Митническо бюро Кулата, с. Кулата, общ. Петрич за период от три години."

Решение № Р - 195/32-103012/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителн контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 03.05.2016 г.

Решение № Р - 548/32-317283/01.11.2018 г., публикувано на 01.11.2018 г.

Обявление за възложена (прекратена) поръчка № 32-329357/13.11.2018 г., публикувано на 16.11.2018 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 191

УИН номер на РОП: 00334-2016-0019

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, гаранционно обслужване и пълно следгаранционно обслужване на стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари"

Решение № 191/32-102958 от 13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Обявление № 32-102965 от 13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Чертежи, публикувани на 14.04.2016 г.

Снимки № 1, публикувани на 14.04.2016 г.

Снимки № 2, публикувани на 14.04.2016 г.

Снимки № 3, публикуванина 14.04.2016 г.

Решение № 243/32-117929 от 27.04.2016 г., публикувано на 27.04.2016 г.

Променена документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, гаранционно обслужване и пълно следгаранционно обслужване на стационарна рентгенова система за проверка на влакови композиции и превозваните от тях товари"

Разяснение № 32-130804 от 13.05.2016 г., публикувано на 13.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 28.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 25.10.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 18.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 18.11.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 18.11.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 18.11.2016 г.

Решение № Р - 596/32-323515/18.11.2016 г., публикувано на 18.11.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 196

УИН номер на РОП: 00334-2016-0018

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Югозападна: 1. Адм. сграда на Митница Югозападна - ул. „Покровнишко шосе", гр. Благоевград, общ. Благоевград; 2. Митническо бюро Гоце Делчев - ул. „Панаирски ливади" № 18, общ. Гоце Делчев; 3. Почивна база гр. Банско - ул. „П. Волов" № 2, общ. Банско; 4. Митнически пункт Илинден - МП Илинден, общ. Хаджидимово."

Решение № Р - 196/32-103015/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-211823/28.07.2016 г., публикуван на 26.08.2016 г.

Обявление № 32-237103/24.08.2016 г., публикувано на 26.08.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 188

УИН номер на РОП: 00334-2016-0017

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Агенция "Митници": 1. Административна сграда - ул. „Асен Илиев" № 4, гр. Свиленград, общ. Хасково; 2. Складова база „Монопола" - ул. „Драган Цанков" № 17, гр. Свиленград, общ. Хасково; 3. Нов митнически и ТИР терминал - УПИ I - 608, кв. 7, гр. Свиленград, общ. Хасково; 4. Митническо бюро Хасково - ул. „Правда" № 1, гр. Хасково, общ. Хасково."

Решение № Р - 188/32-102792/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-248830 от 07.09.2016 г., публикуван на 13.09.2016 г.

Обявление № 32-253069/10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 189

УИН номер на РОП: 00334-2016-0016

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Бургас, обект Митническо бюро Ямбол, ул. „Димитър Благоев" № 20, гр. Ямбол, общ. Ямбол за период от три години."

Решение № Р - 189/32-102797/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-216903/03.08.2016 г., публикуван на 26.08.2016 г.

Обявление № 32-237023/24.08.2016 г., публикувано на 26.08.2016 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 190

УИН номер на РОП: 00334-2016-0015

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Бургас: 1. Административна сграда на Митница Бургас - ул. „Александър Батенберг" № 1, гр. Бургас, общ. Бургас; 2. Приемна гр. Несебър - ул. „Мена" № 18, гр. Несебър, общ. Несебър; 3. Сграда в гр. Ахтопол - ул. "Крайморска" № 2, гр. Ахтопол, общ. Царево."

Решение № Р - 190/32-102802/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24, публикувано на 28.04.2016 г.

Договор № 32-122966/05.05.2017 г. публикуван на 25.05.2017 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-137588/22.05.2017 г., публикувано на 25.05.2017 г.


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 186

УИН номер на РОП: 00334-2016-0014

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Лом: 1. Митнически пункт Брегово, ГКПП - гр. Брегово, общ. Брегово; 2. МБ Видин и ТИР Терминал - гр. Видин, общ. Видин."

Решение № Р - 186/32-102772/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-249546 от 08.09.2016 г., публикуван на 13.09.2016 г.

Обявление № 32-253067 от 10.09.2016 г., публикувано на 13.09.2016 г.

 


Дата: 14.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 187

УИН номер на РОП: 00334-2016-0013

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Пловдив, обект Митническо бюро Смолян, кв. „Устово", гр. Смолян, общ. Смолян за период от три години."

Решение № Р - 187/32-102780/13.04.2016 г., публикувано на 14.04.2016 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, публикувано на 27.04.2016 г.

Договор № 32-98895/11.04.2017 г., публикуван на 18.04.2017 г.

Обявление № 32-101669/13.04.2017 г., публикувано на 18.04.2017 г.

Допълнително споразумение с Рег.№ 32-259244/07.09.2018 г., към договор с Рег.№ 32-98895/11.04.2017 г., публикувано на 19.09.2018 г.

Обявление за приключил договор рег. № 32-273815 от 21.09.2018 г., публикувано на 21.09.2018 г.

 


Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р -185

УИН номер на РОП: 00334-2016-0012

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ"

Решение № Р - 185/32-102609/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Обявление № 32-102620/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11.1

Приложение № 1, Образец 11.2

Решение за промяна за обособена позиция № 2: Р-323/32-160551/10.06.2016 г., публикувано на 10.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.6.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособена позиция № 1, публикувано на 13.07.2016 г.

Протокол № 2 по обособена позиция № 1, публикуван на 22.07.2016 г.

Протокол № 3 по обособена позиция № 1, публикуван на 22.07.2016 г.

Решение № Р - 402/32-204616 от 21.07.2016 г., публикувано на 22.07.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, по обособена позиция № 2, публикувано на 25.07.2016 г.

Протокол № 1 по обособена позиция № 2, публикуван на 29.07.2016 г.

Протокол № 2 по обособена позиция № 2, публикуван на 29.07.2016 г.

Решение Р - 428/32-213262 от 29.07.2016 г., публикувано на 29.07.2016 г.

Договор № 32-257129/14.09.2016 г, публикуван на 03.10.2016 г.

Договор № 32-227292/12.08.2016 г., публикуван на 03.10.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-269474 от 28.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.


Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 184

УИН номер на РОП: 00334-2016-0011

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА МИТНИЦА РУСЕ"

Решение Р -184/32-102585/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Обявление № 32-102595/13.04.2016 г, публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11

Решение за промяна Р -318/32-158946/09.06.2016 г., публикувано на 09.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 18.10.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 11.11.2016 г.

Решение за прекратяване Р - 587/32-316371/11.11.2016 г., публикувано на 11.11.2016 г.


Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 183

УИН номер на РОП: 00334-2016-0010

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА МИТНИЦА СВИЩОВ"

Решение Р - 183/32-102557/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Обявление № 32-102573/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11

Решение за промяна Р - 319/32-158950/09.06.2016 г., публикувано на 09.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 18.10.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 04.11.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 17.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 17.11.2016 г.

Решение № Р - 595/32-322886/17.11.2016 г., публикувано на 17.11.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-6531/10.01.2017 г., публикувано на 13.01.2017 г.

Договор № 32-356032 от 20.12.2016 г., публикуван на 13.01.2017 г.


Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 182

УИН номер на РОП: 00334-2016-0009

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна"

Решение № Р - 182/32-102270/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Обявление № 32-102278/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11.1

Приложение № 1, Образец 11.2

Разяснение № 32-119374/28.04.2016 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Решение за промяна № Р -299/32-144979/27.05.2016 г., публикувано на 27.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 06.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.07.2016 г.

Протокол № 2, по обособена позиция № 2, публикуван на 06.07.2016 г.

Протокол № 2, по обособена позиция № 1, публикуван на 21.07.2016 г.

Протокол № 3, по обособена позиция № 1, публикуван на 21.07.2016 г.

Решение № Р - 400/32-204371 от 21.07.2016 г., публикувано на 21.07.2016 г.

Протокол № 1, по обособена позиция № 2, публикуван на 26.07.2016 г.

Протокол № 3, по обособена позиция № 2, публикуван на 26.07.2016 г.

Решение № Р - 407/32-208800 от 26.07.2016 г., публикувано на 26.07.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-225502/11.08.2016 г., публикувано на 12.08.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-279587/07.10.2016 г. за обособена позиция № 1, публикувана на 12.10.2016 г.

Договор № 32-272197/30.09.2016 г. за обособена позиция № 1, публикувано на 12.10.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-272199/30.09.2016 г. към договор № 32-272197/30.09.2016 г.


Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 181

УИН номер на РОП: 00334-2016-0008

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом"

Решение № Р - 181/32-102269/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Обявление № 32-102274/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11.1

Приложение № 1, Образец 11.2

Решение за промяна Р - 320/32-158956/09.06.2016 г. , публикувано на 09.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 29.09.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 10.11.2016 г.

Решение за прекратяване Р - 584/315775/10.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.


Дата:13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: P - 180

УИН НОМЕР НА РОП: 00334-2016-0007

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, МИТНИЦА АЕРОГАРА СОФИЯ И МИТНИЦА СТОЛИЧНА"

Решение № Р - 180/102107/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Обявление № 102121/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение № 1, Образец 11.1

Приложение № 1, Образец 11.2

Приложение № 1, Образец 11.3

Разяснение № 32- 130083 от 12.05.2016 г.

Разяснение № 32-135163 от 17.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 06.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.07.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 21.07.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 21.07.2016 г.

Решение № Р - 401/32-204380 от 21.07.2016 г., публикувано на 21.07.2016 г.

Договор № 32-227283/12.08.2016 г., публикуван на 16.09.2016 г.

Обявление № 32-254471/12.09.2016 г., публикувано на 16.09.2016 г.


 

Дата: 13.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: P - 179

УИН НОМЕР НА РОП: 00334-2016-0006

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА МИТНИЦА БУРГАС"

Решение № Р - 179/32-102103/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Обявление № 32-102116/13.04.2016 г., публикувано на 13.04.2016 г.

Приложение №1, Образец 11.1

Приложение № 1, Образец 11.2.

Протокол № 1, публикуван на 13.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 01.07.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 09.08.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 09.08.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 09.08.2016 г.

Решение № Р-441/32-222032/08.08.2016 г., публикувано на 09.08.2016 г.

Договор № 32-303080/31.10.2016 г. за обособена позиция № 2, публикуван на 24.11.2016 г.

Договор № 32-308063/03.11.2016 г. за обособена позиция № 1, публикуван на 24.11.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-327438/22.11.2016 г., публикувано на 24.11.2016 г.


Дата: 12.04.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р - 176

УИН номер на РОП: 00334-2016-0005

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Агенция „Митници"

Решение № Р 176/32-100105 от 11.04.2016 г., публикувано на 12.04.2016 г.

Обявление № 32-100160/11.04.2016 г., публикувано на 12.04.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 17.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 25.05.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 25.05.2016 г.

Решение № 290/32-141352 от 25.05.2016 г., публикуван на 25.05.2016 г.

Договор № 32-175522 от 24.06.2016 г., публикуван на 13.07.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-194662/12.07.2016 г., публикувано на 13.07.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-24367 от 24.01.2018 г., публикувано на 24.01.2018 г.


Дата: 08.04.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р-175

УИН номер на РОП: 00334-2016-0004

Документация за открита процедура с предмет: „Доставка, гаранционна поддръжка и пълна следгаранционна поддръжка на мобилна рентгенова система за инспекция на товари и моторни превозни средства"

Решение № Р - 175/32-98416 от 08.04.2016 г., публикувано на 08.04.2016 г.

Обявление № 32-98415 от 08.04.2016 г., публикувано на 08.04.2016 г.

Решение № 226/32-113678 от 22.04.2016 г., публикувано на 25.04.2016 г.

Променена документация за открита процедура с предмет: "Доставка, гаранционна поддръжка и пълна следгаранционна поддръжка на мобилна рентгенова система за инспекция на товари и моторни превозни средства" , публикувана на 25.04.2016 г.

Разяснение № 32-159740/10.06.2016 г., публикувано на 10.06.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 28.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 25.10.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 24.11.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 24.11.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 24.11.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 24.11.2016 г.

Решение № Р - 601/32-330101/24.11.2016 г., публикувано на 24.01.2016 г.


Дата: 28.03.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-158

УИН номер на РОП: 00334-2016-0003

Документация за открита процедура с предмет:„Предоставяне на услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на гранично - контролно пропускателните пунктове на Република България".

Решение № Р - 158/32-84603 от 28.03.2016 г.

Обявление № 32-84608 от 28.03.2016 г.

Решение № Р - 279/32-132726/14.05.2016 г., публикувано на 16.05.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 26.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 07.06.2016 г.

Решение № Р - 344/32-165636 от 15.06.2016 г., публикувано на 15.06.2016 г.

Протокол № 1 по обособени позиции №№ 3, 5 и 7, публикуван на 20.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособени позициии с № 3, 5 и 7, публикувано на 29.07.2016 г.

Протокол № 2 по обособени позиции с №№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 17, публикуван на 29.07.2016 г.

Протокол № 3 по обособени позиции с №№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 17, публикуван на 29.07.2016 г.

Протокол № 4 по обособени позиции с №№ 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 17, публикуван на 29.07.2016 г.

Решение № Р - 425/32-212839 от 29.07.2016 г. - прекратяване на обособени позиции № 9 и № 10, публикувано на 29.07.2016 г.

Решение № 426 - 32-212848 от 29.07.2016 г. - класиране на участниците по обособени позиции №№ 1, 2, 8, 11, 12, 13 и 17, публикувано на 29.07.2016 г.

Протокол № 2 по обособени позиции с №№ 3, 5 и 7, публикуван на 05.08.2016 г.

Протокол № 3 по обособени позиции №№ 3, 5 и 7, публикуван на 05.08.2016 г.

Протокол № 4 по обособени позиции №№ 3, 5 и 7, публикуван на 05.08.2016 г.

Решение № Р - 437/32-219363/05.08.2016 г. за класиране на участниците по обособени позиции №№ 3, 5 и 7, публикувано на 05.08.2016 г.

Договор № 32-275834/04.10.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4.1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4.2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-299490 от 27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор № 32-275839/04.10.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4 и № 5, публикувани на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-299466 от 27.10.2017 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 

Договор № 32-280155/07.10.2016 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-341080 от 04.12.2017 г., публикувано на 04.12.2017 г.

 

Договор № 32-272192/30.09.2016 г. по обособена позиция № 5, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2 и № 3, публикувани на 31.10.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

 

Договор № 32-272193/30.09.2016 г. по обособена позиция № 7, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-341061 от 04.12.2017 г., публикувано на 04.12.2017 г.

 

Договор № 32-272159/30.09.2016 г. по обособена позиция № 8, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-341039 от 04.12.2017 г., публикувано на 04.12.2017 г.

 

Договор № 32-300080/27.10.2016 г. по обособена позиция № 11, публикуван на 11.11.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 11.11.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 11.11.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 11.11.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 11.11.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 11.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-10286 от 11.01.2018 г., публикувано на 11.01.2018 г.

 

Договор № 32-280170/04.10.2016 г. по обособена позиция № 12, публикуван на 31.10.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 31.10.2016 г.

Приложение № 2, № 4 и № 5, публикувани на 31.10.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 31.10.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-10271 от 11.01.2018 г., публикувано на 11.01.2018 г.

 

Договор № 32-280174/07.10.2016 г. по обособена позиция № 13, публикуван на 01.11.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 2, № 4 и № 5, публикувани на 01.11.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 01.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-10257 от 11.01.2018 г., публикувано на 11.01.2018 г.

 

Договор № 32-272196/30.09.2016 г. по обособена позиция № 17, публикуван на 01.11.2016 г.

Приложение № 1, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 2, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 3, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 4, публикувано на 01.11.2016 г.

Приложение № 5, публикувано на 01.11.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-313371 от 09.11.2017 г., публикувано на 09.11.2017 г.

 

Обявление за възложена поръчка № 32-302267/28.10.2016 г., публикувано на 01.11.2016 г.

 


Дата: 15.03.2016 г.

Идентификационен номер на АМ: Р-138

УИН номер на РОП: 00334-2016-0002

Документация за открита процедура с предмет: "Изработване и доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Агенция „Митници"

Решение № Р - 138/32-70952 от 15.03.2016 г.

Обявление № 32-70964 от 15.03.2016 г., публикувано на 15.03.2016 г.

Анализ на мостра еталон по обособени позиции (цветни координати), публикуван на 16.03.2016 г.

Разяснение № 32-118085/27.04.2016 г., публикувано на 27.04.2016 г.

Разяснение № 32-118548/28.04.2016 г., публикувано на 28.04.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 02.06.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 27.07.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 02.08.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 02.08.2016 г.

Решение № Р-432/32-215867/02.08.2016 г., публикувано на 02.08.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-272177/30.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.

Договор № 32-272014/30.09.2016 г. по обособена позиция № 1, публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към Договор № 32-272014 по обособена позиция № 1:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувавно на 03.10.2016 г.

2. Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

3. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

Договор № 32-272021/30.09.2016 г. по обособена позиция № 2, публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към Договор № 32-272021 по обособена позиция № 2:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

2. Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

3. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

Договор № 32-253657/12.09.2016 г. по обособена позиция № 3, публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към Договор № 32-253657 по обособена позиция № 3:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

2. Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

3. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

Договор № 32-272006/30.09.2016 г. по обособена позиция № 4, публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към Договор № 32-272006 по обособена позиция № 4:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

2. Приложение № 2 - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

3. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

Договор № 32-271995/30.09.2016 г. по обособена позиция № 5, публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към Договор № 32-271995 по обособена позиция № 5:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

2. Приложение № 2.1. - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

3. Приложение № 2.2. - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

4. Приложение № 2.3. - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

5. Приложение № 2.4. - Техническо предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

6. Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

 

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1, публикувано на 23.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2, публикувано на 23.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 3, публикувано на 23.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 4, публикувано на 23.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 5, публикувано на 23.10.2018 г.

 

 


 

Дата: 09.03.2016 г. Идентификационен номер на АМ: Р - 124

УИН номер на РОП: 00334-2016-0001

 

Документация за открита процедура с предмет: "Денонощна охрана на обекти на Централно митническо управление в Агенция „Митници"

Решение № Р - 124/32-64026 от 09.03.2016 г., публикувано на 09.03.2016 г.

Обявление № 32-64053 от 09.03.2016 г., публикувано на 09.03.2016 г.

Разяснение рег. № 32-90640/01.04.2016 г., публикувано на 01.04.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 10.05.2016 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 10.06.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 12.08.2016 г.

Протокол № 3, публикуван на 12.08.2016 г.

Протокол № 4, публикуван на 12.08.2016 г.

Протокол № 5, публикуван на 12.08.2016 г.

Решение № Р-463/32-226929/12.08.2016 г., публикувано на 12.08.2016 г.

Договор № 32-258396/15.09.2016 г., публикуван на 03.10.2016 г.

Приложения към договора:

Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувано на 03.10.2016 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение 1.1., публикувано на 03.10.2016 г.

Приложение № 2 - Техническо предложение 1.2., публикувано на 03.10.2016 г.

Приложение № 2 - стр. 180, публикувано на 03.10.2016 г.

Приложение № 3 - Ценово предложение, публикувано на 03.10.2016 г.

Обявление за възложена поръчка № 32-271506/30.09.2016 г., публикувано на 03.10.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-76370/14.03.2018 г. към договор с № 32-258396/15.09.2016 г., публикувано на 19.03.2018 г.

Допълнително споразумение с рег. № 32-266704/14.09.2018 г. към договор с рег. № 32-258396/15.09.2016 г., публикувано на 14.09.2018 г.

Обявление за изменение на поръчката през нейния срок на изпълнение с рег. № 32-341375/23.11.2018 г., публикувано на 27.11.2018 г.


Дата на публикуване: 27.11.2018 21:23
Последна актуализация: 18.11.2022 02:22