Контакти

Уважаеми потребители на официалната интернет страница на Агенция "Митници", в случай, че имате въпроси, свързани с дейността на митническата администрация, свържете се с нас.

Телефонна централа - телефонист на Агенция "Митници" - 02/9859 1

 

Контакти с Централно митническо управление

София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47

 

За проверка на входящ номер или входиране на докуметни, моля свържете се с:

Канцелария:  02/ 9859 45 28; 02/ 9859 4233, факс 02/9859 40 66, delovodstvo@customs.bg  

 

За контакти с отдел "Информация и връзки с обществеността" (Пресцентър): 02/9859 4210; pr@customs.bg

 

Информация за пощенски пратки

Уважаеми граждани, инфомация за пощенски пратки за София можете да получите от гише на Български пощи ЕАД (намиращо се в сградата на Митница Столична на ул. "Веслец" №84) и на телефони на Български пощи ЕАД 02/832-51-95 и 0886/522-280

 

Информация за лимити и процедури можете да намерите тук

 

Електронни адреси и телефони за контакт с митническите органи във връзка с прилагането на чл. 102б, ал. 3, т. 1 от ЗАДС