Z6_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2O84
Z7_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2OO2
Статистика Прозрачно управление Списъци по чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ Достъп до обществена информация - АРХИВ

Прозрачно управление

В рубриката ще се публикуват статистическа информация, данни и документи, представляващи обществен интерес. Рубриката е създадена в съответствие с принципа на прозрачност в действията на администрацията. В нея ще се публикуват статистическа информация, данни и документи, представляващи обществен интерес. Тук ще намерите също решения по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), основните стратегически и оперативни документи.

 

Публична информация по повод износ на български тютюневи изделия към ОАЕ и други държави

 

Заявление по ЗДОИ 32-151705/14.05.21г.

Решение Р-210/32-167179/28.05.2021 г.

Писмо - възражение 32-172519/02.06.2021 г.

Решение Р-220/32-173573/02.06.2021 г.

Заявление по ЗДОИ 32-170870/01.06.2021 г.

Решение Р-232/32-185343/11.06.2021 г.

 

Още информация за дейността на администрацията:

Агенцията в цифри и факти (Статистика, Анализи, Отчети на Агенция „Митници“, Годишни планове на Агенция „Митници“, Отчети за касовото изпълнение на бюджета)

Стратегии, Програми, Проекти

Достъп до обществена информация

 

Публични регистри, включително Публичен Регистър за свободните количества от предвидените в Приложение XXXII на Регламент (ЕС) No 833/2014 към 31.12.2023 г.

 

Още новини в Медиа център

 

Препратки към външни източници:

Прозрачно управление на НАП (препратка към официалната интернет страница на Национална агенция по приходите)

Достъп до информация на МФ (препратка към официалната интернет страница на Министерство на финансите)

Дата на публикуване: 01.06.2021 12:09
Последна актуализация: 25.08.2023 17:04