Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGMO4
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGM24

Списъци по чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ

Дата на публикуване: 14.01.2021 15:21
Последна актуализация: 04.01.2024 14:05
Дата на публикуване: 04.01.2024 14:08
Последна актуализация: 29.02.2024 11:57
Дата на публикуване: 04.01.2024 14:18
Последна актуализация: 29.02.2024 13:14
Дата на публикуване: 04.01.2024 14:19
Последна актуализация: 26.02.2024 12:48
Дата на публикуване: 08.01.2024 13:17
Последна актуализация: 29.02.2024 13:14
Дата на публикуване: 15.01.2024 09:38
Последна актуализация: 01.03.2024 15:15
Дата на публикуване: 17.01.2024 11:30
Последна актуализация: 01.03.2024 15:07
Дата на публикуване: 18.01.2024 14:46
Последна актуализация: 27.02.2024 15:37
Дата на публикуване: 25.01.2024 12:19
Последна актуализация: 25.01.2024 12:19
Дата на публикуване: 23.12.2020 10:25
Последна актуализация: 25.01.2024 12:20