Списъци по чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ

Настоящата секция в създадена в изпълнение на чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ и съдържа задължителен за публикуване  Списък на актове, издавани в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадени актове, съгласно  Заповед на директора на Агенция "Митници" ЗАМ-09/32-1758/05.01.21 г. и заповеди за нейното допълнение ЗАМ-216/32-119986/12.02.2021 г. и ЗАМ-647/32-150757/13.05.2021 г., както и приложения относно Списък на актове, издавани в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадени актове

 

Списък на актове, издадени  в Агенция "Митници", подлежащи на включване в списъка на издадените актове, зъдължителен за публикуване съгласно  чл. 15, ал.1, т.2 от ЗДОИ за 2021 г. на:

Главна дирекция "Митническо разузнаване и разследване"

Дирекция "Митническа дейност и методология"

Дирекция "Акцизна дейност и методология"

Дирекция "Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Дирекция "Правна дейност и обжалване"

Териториална дирекция Югозападна

Териториална дирекция Дунавска

Териториална дирекция Тракийска

Териториална дирекция Северна морска

Териториална дирекция Южна морска

 

 

* Информацията се обновява съгласно изискванията на ЗДОИ - до три дни след издаването на акта. Ако няма прикачена таблица, имайте предвид, че все още няма документи, подлежащи на обявяване.