Ръководство

Директор на Агенция "Митници"

 

Георги Костов

е назначен със заповед на министъра на финансите за директор на Агенция „Митници“  на 11.05.2017 г.

Георги Костов е роден на 7 април 1967 г. в Хасково. Дипломира се през 1992 г. като инженер във Висшия технически университет в София.

От 1993 г. до 1998 г. е разузнавач и инспектор в Девето РПУ-София. През 1999 г. е назначен за началник група „Тежки престъпления". От 2002 г. до 2009 г. работи в сектор "Престъпления против личността" на Столична дирекция на вътрешните работи, през 2009 г. - в  дирекция "Противодействие на организираната и тежката престъпност", а от 2010 г. до 2011 г. е заемал длъжността началник на сектор към „Криминална полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи. От месец септември 2011 г. до месец юли 2014 г. е директор  на Областната дирекция на МВР-Благоевград. През периода август-ноември 2014 г. заема длъжността директор на Областната дирекция на МВР-Бургас. През ноември 2014 г. е назначен за заместник-главен секретар на МВР, а от март 2015 г. - за главен секретар на МВР.

 

 


Заместник-директори на Агенция "Митници"

 

Георги Александров

 

Борислав Борисов

 

 


Главен секретар на Агенция "Митници"

 

Ирена Стаменова

Irena.Stamenova@customs.bg

 


Директори на дирекции в Централно митническо управление

 

Специализирана администрация

 

Розалия Димитрова  

 директор на дирекция „Митническа дейност и методология"

Rozalia.Dimitrova@customs.bg

 

 Светла Генова

директор на дирекция „Акцизна дейност и методология"

Svetla.Genova@customs.bg

 

Тихомир Каменов

с.д. зам.-главен директор на  главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване"

zornica.zamfirova@customs.bg

 

Кольо Колев

главен директор на главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

MSA@customs.bg

 

Александра Наумова

директор на дирекция "Централна митническа лаборатория"

Alexandra.Naumova@customs.bg

 

Обща администрация


Дарина Колева

директор на дирекция  „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Darina.Koleva@customs.bg


Елена Кирилова

директор на дирекция „Управление на човешките ресурси"

Elena.Kirilova@customs.bg

 

Тамара Влайкова

директор на дирекция „Административно обслужване и международна дейност"

Tamara.Vlaykova@customs.bg

 

Йохан Иванов

директор на дирекция „Правна дейност и обжалване"

 

Валентин Бучински

 директор на дирекция  „Сигурност"

 

Самостоятелни звена в структурата на Агенция „Митници"

 

Цвети Георгиев

ръководител на „Инспекторат"

Tzvety.Georgiev@customs.bg

 

Минко Петров

Длъжностно лице по защита на личните данни

gdpr@customs.bg

 

Искра Балджиева  

началник отдел „Вътрешен одит"

Iskra.Baldjieva@customs.bg

 

 

 


Териториални дирекции

 

Йосиф Адвокатов

с.д. директор на Териториална дирекция Югозападна

TDYugozapadna@customs.bg

 

Павел Геренски

директор на Териториална дирекция Тракийска

TD.Traciiska@customs.bg

 

Бойка Гашева

директор на Териториална дирекция Южна морска

TDYuzhnaMorska@customs.bg

 


Кирил Йорданов

 и.д. директор на Териториална дирекция Северна морска

TDSevernamorska@customs.bg

 


Володя  Богданов Петров

директор на    Териториална дирекция Дунавска

TDDunavska@customs.bg


Публични координати за връзка с ръководството в Агенция „Митници” може да намерите тук