Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MI3
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3MQ7
Структура Ръководство Мисия Стратегии, програми и проекти Агенцията в цифри и факти Управление на собствеността История на митниците

Ръководство

Директор на Агенция "Митници"

Георги Димов

Георги Димов

Директор на Агенция "Митници"

 

Георги Димов притежава висше образование по специалността „Икономика и управление на търговията“, придобита в Университета за национално и световно стопанство.

 

В периода от 1998 г. до началото на 2012 г. е бил служител в системата на приходната администрация, заемайки различни експертни и ръководни позиции, основно в структури с контролни функции. След това работи в частни компании във финансовия сектор.

 

Основните ангажименти и отговорности на Димов са били свързани с анализ на данъчни липси от ДДС, разследване на организирани измами, оценяване на риска в търговски сектори, осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол.

 

В периода 14.05.2021 г. – 12.12.2022 г. и от 08.06.2023 г. до назначаването си в Агенция „Митници“ е бил заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

 

Контакти с кабинета на директора: 

Director@customs.bg  

02/9859-4443


 

 

Заместник-директори на Агенция "Митници"

 

Георги Александров

контакт с кабинета на заместник-директора: 

02/9859-4201

 

Пламен Павлов

контакт с кабинета на заместник-директора: 

02/9859-4401

 

Главен секретар на Агенция "Митници"

 

Ирена Стаменова

Irena.Stamenova@customs.bg

 


Директори на дирекции в Централно митническо управление

 

Специализирана администрация

 

Гълъбина Миткова

директор на дирекция „Митническа дейност и методология"

Galabina.Mitkova@customs.bg

 

Светла Генова

директор на дирекция „Акцизна дейност и методология"

Svetla.Genova@customs.bg

 

Цецка Дочева

директор на  дирекция „Митническо разузнаване и разследване"

Cecka.Docheva@customs.bg

 

Кольо Колев

директор на  дирекция „Информационни системи и аналитична дейност"

MSA@customs.bg

 

Александра Наумова

директор на дирекция "Централна митническа лаборатория"

Alexandra.Naumova@customs.bg

 

Илияна Цоловска

Дирекция "Последващ контрол"

Iliyana.Tsolovska@customs.bg

 

Гинка Конярска

директор на дирекция "Международна дейност"

Guinka.Konyarska@customs.bg

 

Обща администрация


Дарина Колева

директор на дирекция  „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки"

Darina.Koleva@customs.bg

 


Ели Стефанова

директор на дирекция „Управление на човешките ресурси"

HR-Select@customs.bg

 

Елисавета Витанова

директор на дирекция „Административно обслужване и комуникации"

Elisaveta.T.Vitanova@customs.bg 

 

Соня Вълкова

директор на дирекция „Правно-нормативна"

Sonya.Valkova@customs.bg

 

 

 

Самостоятелни звена в структурата на Агенция „Митници"

 

Цвети Георгиев

ръководител на „Инспекторат"

Tzvety.Georgiev@customs.bg

 

Минко Петров

Длъжностно лице по защита на личните данни

gdpr@customs.bg

 

Йорданка Петрова

ръководител на Звено по сигурността

Yordanka.Petrova@customs.bg

 

Желязко Бурлаков

ръководител на Звено по мрежова и информационна сигурност

zmis@customs.bg

 

Искра Балджиева  

началник отдел „Вътрешен одит"

Iskra.Baldjieva@customs.bg

 

 

 

 


Териториални дирекции

 

Росен Василев

директор на Териториална дирекция Митница София

TDSofiaCustoms@customs.bg

 

Мирослав Беляшки

директор на Териториална дирекция Митница Пловдив

TD.Mitnitsa.Plovdiv@customs.bg

 

Валери Стефанов

директор на Териториална дирекция Митница Бургас

TDMitnica_Burgas@customs.bg

 
директор на Териториална дирекция Митница Варна

TDMitnicavarna@customs.bg

 


Володя Богданов Петров

директор на  Териториална дирекция Митница Русе

TDMitnicaRuse@customs.bg


Публични координати за връзка с ръководството в Агенция „Митници” може да намерите тук

 

 

Дата на публикуване: 15.01.2018 14:56
Последна актуализация: 04.07.2024 14:06