Z6_HQ8A1O82KOQG90A9JFT46C2E13
Z7_HQ8A1O82KOQG90A9JFT46C2EH7
Ръководство Координати на дирекции и самостоятелни звена в ЦМУ Териториални дирекции Митнически лаборатории Сигнали за нарушения Връзки към други страници

Ръководство

 

Георги Димов

Директор на Агенция "Митници"

 

кабинет на директора

Director@customs.bg  

02/9859-4443

 


 

Георги Александров

Заместник-директор на Агенция "Митници"

02/9859-4201

 

Пламен Павлов

Заместник-директор на Агенция "Митници"

02/9859-4401

 

 


 

Ирена Стаменова

Главен секретар на Агенция "Митници"

02/9859-4030

 


Кореспонденция до ръководството на Агенция "Митници" можете да изпращате и на адреса на Централно митническо управление (София 1202, ул."Георги С. Раковски" 47), както и на електронна поща: delovodstvo@customs.bg   

Дата на публикуване: 15.01.2018 11:21
Последна актуализация: 04.07.2024 14:10