Митнически валутни курсове

До 30.04.2016 г.

Курсове на чуждестранни валути към българския лев се използват при изчисляването на митническата  стойност на внасяните стоки и респективно на дължимите държавни вземания.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за митнически цели, са регламентирани в чл. 35 на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (МК) и членове 168 до 172 от Регламент на Съвета (ЕО) № 2454/93 от 2 юли 1993 г. въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността (ППМКО). Обменните курсове следва да отразяват ефективно текущата стойност на валутите при търговски сделки, изразена във валутата на съответната държава - членка, да са публикувани от компетентните органи на съответната държава-членка (БНБ за Република България) и да се прилагат в рамките на определен период.

В съответствие с разпоредбите на чл. 169 от ППМКО, ал. 1 и 2, регистрираните и публикувани от БНБ обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев от предпоследната сряда на предшестващия месец се приемат за курсове, които трябва да бъдат използвани за митнически цели в рамките на следващия календарен месец, освен ако не бъдат заменени. При отклонение от 5 % или повече от 5% на текущия курс на БНБ от действащия курс за митнически цели тези курсове се заменят с други съгласно разпоредбите на чл. 171, ал. 1 и ал. 2.

От 01.05.2016 г.

Когато елементите, използвани за определяне на митническата стойност на стоките, са изразени във валута, различна от българския лев, обменният курс, който се използва, е обменният курс, публикуван от Българската народна банка, в предпоследната сряда на всеки месец. Когато на посочения ден не е публикуван обменен курс, се прилага последният публикуван курс.

Обменният курс се прилага за период от един месец, считано от първия ден на следващия месец.

Когато не е публикуван обменен курс, курсът, който се използва за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките, трябва да отразява възможно най-точно стойността в български лева.

Разпоредбите относно обменните курсове, използвани за преизчисляване на суми в друга валута за целите на определяне на митническата стойност на стоките са регламентирани в чл. 53, параграф 1, буква „а" от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и чл. 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г.

             

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

     

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20529

     

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,33694

     

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33741

     

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,7922

     

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,51447

     

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,67293

     

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61755

     

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,29949

     

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,25935

     

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,62577

     

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,91296

     

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25706

     

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,02397

     

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,47903

     

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,42553

     

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,60564

     

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,50848

     

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,27373

     

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,2519

     

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,94895

     

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,15593

     

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,47573

     

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,57975

     

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,09512

     

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,81298

     

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,87191

     

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,2974

     

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,81988

     

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,97546

     

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,75963

     

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,22469

     

ЕВРО

EUR

1

1,95583

     

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г.

       

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20529

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,21433

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,3295

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,78175

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,51437

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,65761

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61716

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,28178

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,2598

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,62898

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,86614

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25357

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,08999

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,46255

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,43917

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,6304

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,51089

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,10527

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,24571

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,92778

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,13566

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,47524

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,55565

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,09144

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,76346

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,82899

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,29878

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,85894

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,10434

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,76854

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,19498

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г.

 

 

 

 

 

 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

 

 

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20344

 

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,3024

 

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,34347

 

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,77738

 

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,48568

 

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,62864

 

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,618

 

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,26348

 

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,24202

 

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,62817

 

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,94279

 

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25338

 

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,973

 

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,48125

 

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,40808

 

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,62135

 

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,5005

 

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,17076

 

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,19904

 

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,92172

 

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,12657

 

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,44549

 

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,57119

 

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,10863

 

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,75125

 

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,82133

 

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,29004

 

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,79849

 

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,04088

 

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,75837

 

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,1983

 

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

   

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.10.2019 г. до 31.10.2019 г.

         

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

 

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,21112

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,34195

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33549

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,77819

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,4963

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,5538

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61919

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,2045

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,26021

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,64373

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,8753

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,25848

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

5,00532

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,48495

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,4297

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,63613

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,48594

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,15526

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,22919

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,97748

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,12223

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,39301

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,50964

 

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,12919

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,757

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,8228

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,28826

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,79505

 

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,12119

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,7695

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,21047

 

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г.

             

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

     

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,19718

     

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,38321

     

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,325

     

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,79846

     

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,49347

     

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,5825

     

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62302

     

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,13647

     

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,24622

     

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,6491

     

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,97547

     

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,23718

     

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,99446

     

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,46123

   

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,41624

     

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,65412

     

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,46417

     

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,95338

     

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,21633

     

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,97035

     

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,13002

     

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,37555

     

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,49317

     

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,1367

     

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,67227

     

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,82817

     

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,27382

     

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,72332

     

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,08189

     

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,76137

     

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,16023

     

ЕВРО

EUR

1

1,95583

     
             

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г.

           

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

   

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,22546

   

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,66251

   

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,33714

   

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,78094

   

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,5537

   

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,65731

   

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62004

   

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,19404

   

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,2471

   

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,64802

   

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6,00408

   

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,2563

   

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,98428

   

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,54571

   

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,43917

   

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,62431

   

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,49133

   

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,17321

   

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,26748

   

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,02982

   

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,17729

   

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,43345

   

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,59687

   

РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,14459

   

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,78136

   

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,85751

   

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,28707

   

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,68093

   

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,0646

   

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,75568

   

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,26179

   

ЕВРО

EUR

1

1,95583

   

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

   

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,19967

   

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,51443

   

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,30476

   

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,75003

   

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,52763

   

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,62953

   

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61926

   

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,19707

   

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,23057

   

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,64219

   

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6,03707

   

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,22302

   

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,83853

   

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,50505

   

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,38221

   

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,60987

   

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,48324

   

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,1163

   

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,1827

   

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,99952

   

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,1389

   

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,36192

   

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,58362

   

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,13713

   

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,72643

   

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,83014

   

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,2764

   

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,58011

   

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,98063

   

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,74519

   

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,20216

   

ЕВРО

EUR

1

1,95583

   
           

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,20574

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,3306

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,30807

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,73821

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,53648

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,58279

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61895

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,21548

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,23034

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,63376

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

5,98956

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,20538

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,84812

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,51198

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,41215

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,58662

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,47132

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,21062

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,18306

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,00397

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,1389

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,33702

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,54443

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,10673

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,72542

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,81769

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,2701

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,48066

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

2,87158

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,75081

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,21856

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода 01.05.2019 г. до 31.05.2019 г.

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,2448

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,44043

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,29783

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,71564

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,58728

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,62299

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61993

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,25865

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,20609

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,62969

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6,1179

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,22873

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,84116

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,49287

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,44235

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,54599

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,52722

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,19037

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,18592

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,04205

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,16529

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,35011

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,57708

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,10673

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,70933

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,87326

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,27949

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,44405

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,0105

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,73067

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,23887

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г.

Наименование

Код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,22247

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,54717

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,29311

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,72502

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,57299

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,62626

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62091

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,26684

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,19441

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,63667

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6,24287

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,21609

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,77334

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,50311

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,47166

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,54452

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,52566

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,08978

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,24175

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,01809

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,18056

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,25744

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,56607

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,10759

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,67907

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,87502

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,2754

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,42804

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,14685

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,72259

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,19416

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.03.2019 г. до 31.03.2019 г.

       

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,23443

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,65463

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,30772

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,72441

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,56522

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,61646

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,62126

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,2495

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,19692

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,6382

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6,16339

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,22821

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,76985

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,42348

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,44129

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,55707

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,53583

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

9,00056

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,23496

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,00938

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,18442

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,3148

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,50185

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,11174

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,62255

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,85031

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,27615

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,54562

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,24943

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,72441

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,2197

ЕВРО

EUR

1

1,95583

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.02.2019 г. до 28.02.2019 г.

       

 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

 

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,22746

 

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,52278

 

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,29251

 

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,72548

 

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,5352

 

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,61231

 

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,6194

 

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,24259

 

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,19305

 

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,63004

 

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6,14809

 

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,21402

 

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,67064

 

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,41301

 

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,42553

 

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,56843

 

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,52561

 

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,99026

 

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,1586

 

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2,00468

 

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,16829

 

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,26505

 

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,56043

 

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,11105

 

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,59981

 

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,90906

 

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,26599

 

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,41841

 

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,2413

 

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,72062

 

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,24038

 

ЕВРO

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутни курсове,

валидни за периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

       

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1,23171

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4,39364

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1,27565

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1,72654

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2,48571

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7,59103

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2,61909

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2,16549

ХОНКОНГСКИ  ДОЛАР

HKD

10

2,19163

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2,63624

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6,05708

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1,18739

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS

10

4,56596

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR

100

2,44125

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1,4091

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1,52668

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1,52299

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8,55053

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4,10363

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

1,96813

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1,17609

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3,23091

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4,56618

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4,19211

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2,53858

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1,89165

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1,25189

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5,24197

НОВА ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3,21365

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1,71489

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1,20283

ЕВРО

EUR

1

1,95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.12.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР

AUD

1

1.24377

БРАЗИЛСКИ РЕАЛ

BRL

10

4.52090

КАНАДСКИ ДОЛАР

CAD

1

1.29149

ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК

CHF

1

1.72457

КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН

CNY

10

2.47195

ЧЕШКА КРОНА

CZK

100

7.52184

ДАТСКА КРОНА

DKK

10

2.62116

БРИТАНСКА ЛИРА

GBP

1

2.19490

ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР

HKD

10

2.18868

ХЪРВАТСКА КУНА

HRK

10

2.63170

УНГАРСКИ ФОРИНТ

HUF

1000

6.08099

ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ

IDR

10000

1.17431

ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ

ILS 

10

4.59083

ИНДИЙСКА РУПИЯ

INR 

100 

2.40416

ИСЛАНДСКА КРОНА

ISK

100

1.38515

ЯПОНСКА ЙЕНА

JPY

100

1.51568

ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН

KRW

1000

1.51961

МЕКСИКАНСКО ПЕСО

MXN

100

8.46020

МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ

MYR

10

4.09727

НОРВЕЖКА КРОНА

NOK

10

2.01031

НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР

NZD

1

1.17214

ФИЛИПИНСКО ПЕСО

PHP

100

3.28198

ПОЛСКА ЗЛОТА

PLN

10

4.54897

НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ

RON

10

4.19418

РУСКА РУБЛА

RUB

100

2.60443

ШВЕДСКА КРОНА

SEK

10

1.89623

СИНГАПУРСКИ ДОЛАР

SGD

1

1.24869

ТАЙЛАНДСКИ БАТ

THB

100

5.20264

ТУРСКА ЛИРА

TRY

10

3.21218

ЩАТСКИ ДОЛАР

USD

1

1.71429

ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД

ZAR

10

1.22993

ЕВРО

EUR

1

1.95583

 

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.11.2018 г. до 30.11.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.21730
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.63489
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.31264
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.71971
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.47292
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.57105
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62162
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21666
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.18998
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63330
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.05108
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.13002
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.66485
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.34722
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.42449
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.52359
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.51480
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.87831
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.12170
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.06163
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.12352
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.19544
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.54284
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19796
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.62990
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.88805
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.24385
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.21819
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.00939
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.71730
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.19656
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.21412
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.02583
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29217
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.73021
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.44531
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.68982
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62186
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.20219
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.13717
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63287
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.04790
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.12695
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.68182
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.31592
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.52323
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.49368
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.49441
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.94376
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.04632
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.04863
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.10599
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.10336
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.55363
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20401
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.50526
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.88281
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.22293
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.16445
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 2.67059
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.67638
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.14373
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.09.2018 г. до 30.09.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.23904
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.16915
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29303
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.71549
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.46109
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.60284
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62218
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.17488
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.14493
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63252
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.05633
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.15483
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.63138
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.40895
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.56717
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.52704
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.50570
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.93804
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.10414
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.02032
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.12930
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.15314
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.56746
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20744
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.47791
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.86137
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.23318
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.14435
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 2.79121
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.68374
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.17961
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.23834
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.36530
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.27093
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.68446
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.50612
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.56520
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62373
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.19465
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.14594
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64559
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.03763
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.16936
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.62207
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.45448
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.57221
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.49391
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48513
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.85881
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.15506
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05827
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.13877
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.14629
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.53757
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20067
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.66801
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.89665
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.23140
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04939
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.48502
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.68446
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.26134
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.07.2018 г. до 31.07.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.24670
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.51975
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.27018
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.69527
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.60941
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.57047
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62439
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.22562
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.15288
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64888
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.03372
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.19841
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.64733
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.48013
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.55471
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.53531
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.52563
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.25963
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.22261
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.06544
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.16052
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.16150
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.53242
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.18852
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.65657
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.90339
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.24432
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.14868
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.55974
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.68926
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.23500
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.06.2018 г. до 30.06.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.25825
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.54421
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.29448
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.68635
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.61485
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.57692
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62545
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.22372
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.12812
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.64612
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.12096
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.17517
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.66986
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.44157
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.57983
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.52074
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.54397
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.37435
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.19463
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05740
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.15205
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.18373
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.53915
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.22480
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.70650
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.90060
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.24148
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.19601
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.42611
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.67051
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32095
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.05.2018 г. до 31.05.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.22600
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.65153
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.25599
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.63272
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.51308
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.72964
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62605
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.24537
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.01124
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63667
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.30587
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.14672
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.48935
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.40433
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.58624
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.47254
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48218
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.78350
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.06018
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.03531
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.15647
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.03427
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.69058
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.20256
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.56722
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.88001
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20463
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.05539
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 3.85689
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.57881
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.31995
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.04.2018 г. до 30.04.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.22285
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.82302
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.22646
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.67036
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.51489
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.69345
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62577
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.23771
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.02893
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.62880
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.28016
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.15665
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.55575
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.44122
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.59399
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.49872
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48482
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.58276
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.06170
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.05816
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.13989
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.05422
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.61673
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19005
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.76945
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.93871
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20753
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.10061
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.04498
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.59192
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32803
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.24702
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.87982
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.25366
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.69321
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.50388
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.71196
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62651
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21090
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.03011
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.62827
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.26567
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.16711
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.54084
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.45308
ИСЛАНДСКА КРОНА ISK 100 1.57856
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.47710
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.47943
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.48457
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05993
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.02845
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.16738
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.04509
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.70276
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19571
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.80745
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.96274
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20233
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04301
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.19256
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.58856
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.36416
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.27749
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 4.95938
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.28428
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.66666
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.48457
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.70801
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62700
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.24336
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.02559
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.63146
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.32934
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.18893
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.64380
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.48602
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.44737
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.48695
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.53906
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05026
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 2.03150
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.17277
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.11487
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.70570
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.19274
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.81121
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.98919
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.20872
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.01084
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.22763
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.58341
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.32327
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Таблица с валутните курсове, 

валидни за периода от 01.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 

Наименование на валутата

Буквен код

Мащаб

Курс

АВСТРАЛИЙСКИ ДОЛАР AUD 1 1.26780
БРАЗИЛСКИ РЕАЛ BRL 10 5.02100
КАНАДСКИ ДОЛАР CAD 1 1.28495
ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК CHF 1 1.67136
КИТАЙСКИ РЕНМИНБИ ЮАН CNY 10 2.50986
ЧЕШКА КРОНА CZK 100 7.61794
ДАТСКА КРОНА DKK 10 2.62729
БРИТАНСКА ЛИРА GBP 1 2.21448
ХОНГКОНГСКИ ДОЛАР HKD 10 2.11037
ХЪРВАТСКА КУНА HRK 10 2.59153
УНГАРСКИ ФОРИНТ HUF 1000 6.25365
ИНДОНЕЗИЙСКА РУПИЯ IDR 10000 1.21607
ИЗРАЕЛСКИ ШЕКЕЛ ILS  10 4.72446
ИНДИЙСКА РУПИЯ INR  100  2.57524
ЯПОНСКА ЙЕНА JPY 100 1.45783
ЮЖНОКОРЕЙСКИ ВОН KRW 1000 1.52610
МЕКСИКАНСКО ПЕСО MXN 100 8.57929
МАЛАЙЗИЙСКИ РИНГИТ MYR 10 4.05295
НОРВЕЖКА КРОНА NOK 10 1.98193
НОВОЗЕЛАНДСКИ ДОЛАР NZD 1 1.15252
ФИЛИПИНСКО ПЕСО PHP 100 3.28700
ПОЛСКА ЗЛОТА PLN 10 4.65220
НОВА РУМЪНСКА ЛЕЯ RON 10 4.22572
РУСКА РУБЛА RUB 100 2.81358
ШВЕДСКА КРОНА SEK 10 1.97303
СИНГАПУРСКИ ДОЛАР SGD 1 1.22699
ТАЙЛАНДСКИ БАТ THB 100 5.04184
ТУРСКА ЛИРА TRY 10 4.31122
ЩАТСКИ ДОЛАР USD 1 1.65119
ЮЖНОАФРИКАНСКИ РАНД ZAR 10 1.30291
ЕВРО EUR 1 1.95583

 

Информация за митническите валутни курсове за предходни години можете да видите в прикачените файлове:

 

Митнически валутни курсове - 2017 г

 

Митнически валутни курсове - 2016 г