Информация за пътуващи

Тук можете да намерите информация за стоките, които можете да пренасяте в багажа си при пътуване, включително за лимити за акцизни стоки, лекарства и други.


Моля да имате предвид, че информацията се отнася до митническите ограничения, които действат предимно на територията на България, а в някои случай и в целия Европейски съюз.


Когато пътувате в чужбина ви съветваме да потърсите информация от приемащата страна. Възможно е държавата, която ще посетите, да има различни ограничения.

 

Моля да имате предвид възможни забрани и ограничения при пътуване във връзка с Брекзит