Акцизна дейност

Прочетете тук за:

Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

 

Удостоверение за регистрация на регистриран получател

 

Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител

 

 

 

Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

 

Разрешение за търговия с тютюневи изделия

 

 

Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

 

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

 

 

Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

 

 

Още информация можете да намерите в секцията Административни услуги, както е Електронни административни услуги , препратки към които ще намерите в основното хоризонтално меню на страницата

 

Подаването на документи се извършва чрез е-Портала на Агенция "Митници" на едрес https://ep.customs.bg/eportal/

 

Основните нормативни документи можете да откриете в секция Законодателство - Акцизно законодателство