Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1SV6
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1202
ЗАМ-468/15.03.2023 г. за 2 щ. бр. за длъжността "инспектор в ТД на АМ", МП Капитан Андреево, ТД Митница Бургас
Download Icon
Обява за 2 щатни бройки за длъжността „инспектор в териториална дирекция на Агенция „Митници“, Митнически пункт Капитан Андреево, Териториална дирекция Митница Бургас
Дата на публикуване: 15.03.2023 16:03
Последна актуализация: 15.03.2023 16:03