Контакти

 

Национален учебен център
Лицe за контакт: Галя Монова
e-mail: NUC@customs.bg
Тел. 02/9859 4771
Адрес: гр. София, 1540, бул. "Брюксел" № 1


 
Регионален учебен център Русе
Лице за контакт: Първолета Митева
e-mail: Parvoleta.Miteva@customs.bg
Тел. 082/844 779 
Адрес: гр. Русе, 7005, ул. "Байкал" № 10