Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Любопитно за кандидати

 ОБУЧЕНИЕ

Българската митническа администрация води политика на осигуряване развитието на потенциала и професионализма на митническите служители, поддържане на високо ниво на квалификацията, залагайки на тяхното обучение като основа за бъдещо кариерно развитие. Националният учебен център на Агенция "Митници" е дирекцията, която осъществява политиката по обучението на митническите служители.


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ОБУЧЕНИЕ

• Новоназначени служители в митническата администрация
• Митнически служители на експертна длъжност в различни сфери на
митническата дейност, които се нуждаят от :
- Поддържащо обучение
- Подготовка за заемане на нова длъжност, изискваща специфични умения
• Митнически служители, назначени за първи път на ръководна длъжност
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• Експерти и оперативни митнически служители с дългогодишен опит и задълбочени познания в областта на митническата дейност.
• Академични преподаватели от водещи университети и експерти от министерства и други ведомства.

 

СТРУКТУРА
• Национален учебен център (НУЦ) София
• Регионален учебен център Русе (РУЦ Русе)