Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R85
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1RO3

Сигнали за неправомерни деяния на митнически служители

Агенция "Митници" Ви предоставя възможността да сигнализирате за нарушения на митнически служители от цялата страна на посочените по-долу телефонен номер и факс. Те са предназначени само за подаване на сигнали за извършени неправомерни деяния от страна на митнически служители.
Такива сигнали могат да бъдат подадени и писмено до директорите на териториални дирекции или до директора на Агенция "Митници".
При подаване на сигнал по един от посочените по-горе начини, моля да предоставите Вашите имена и точен адрес за кореспонденция с цел обратна връзка. При липса на тази информация, сигналът ще се счита за анонимен. Съгласно чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.".

 

Денонощно:
Автоматичен телефонен секретар 02 9859 4499
Факс 02 9859 4069 

 

Сигнали можете да подавате и към Национален съвет по антикорупционни политики

Дата на публикуване: 04.05.2023 15:05
Последна актуализация: 04.05.2023 15:05