Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Сигнали за неправомерни деяния на митнически служители
Агенция "Митници" Ви предоставя възможността да сигнализирате за нарушения на митнически служители от цялата страна на посочените по-долу телефонен номер и факс. Те са предназначени само за подаване на сигнали за извършени неправомерни деяния от страна на митнически служители.
Такива сигнали могат да бъдат подадени и чрез поставените за целта пощенски кутии във всяко митническо учреждение, както и писмено до началниците на митници или до директора на Агенция "Митници".
При подаване на сигнал по един от посочените по-горе начини, моля да предоставите Вашите имена и точен адрес за кореспонденция с цел обратна връзка. При липса на тази информация, сигналът ще се счита за анонимен. Съгласно чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.".

 

Денонощно:
Автоматичен телефонен секретар 02 9859 4499
Факс 02 9859 4069 

 

Сигнали можете да подавате и към Национален съвет по антикорупционни политики