Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 21.06.2019
С предмет
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за нуждите на Митница Свищов, обект: Митническо бюро Горна Оряховица за 3 години.


Номер в АМ: 00334-2015-0008

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - В и К за нуждите на Митница Свищов, обект Митническо бюро Горна Оряховица за три години.Документи, свързани с процедурата
21.06.2019 Решение

Решение № Р - 598/21.06.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

 
21.06.2019 Обявление

Обявление № 32-181052/21.06.2019 г. за приключване на договор за обществена поръчка