Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 25.03.2022
С предмет
Доставка на топлинна енергия за обекти на Агенция "Митници"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
25.03.2022 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор рег. № 32-239011/16.11.2015 г.