Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 27.08.2019
С предмет
„Денонощна охрана на обекти на Централно митническо управление в Агенция „Митници”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
30.08.2019 Документи към процедура

Обявление за приключен договор за обществена поръчка с рег. № 32-252569/30.08.2019 г.