Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 12.11.2019
С предмет
„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
12.11.2019 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение № 32-324004 от 11.11.2019 г. към договор № 32-272197/30.09.2016 г.

 
20.07.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-207372 от 17.07.2020 г.