Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 09.07.2021
С предмет
Договаряне без предварително обявление Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Агенция "Митници": 1. Административна сграда - ул. „Асен Илиев” № 4, гр. Свиленград, общ. Хасково; 2. Складова база „Монопола” - ул. „Драган Цанков” № 17, гр. Свиленград, общ. Хасково; 3. Нов митнически и ТИР терминал – УПИ I – 608, кв. 7, гр. Свиленград, общ. Хасково; 4. Митническо бюро Хасково – ул. „Правда” № 1, гр. Хасково, общ. Хасково.


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
09.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор