Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 09.07.2021
С предмет
Договаряне без предварително обявление Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Югозападна: 1. Адм. сграда на Митница Югозападна – ул. „Покровнишко шосе”, гр. Благоевград, общ. Благоевград; 2. Митническо бюро Гоце Делчев – ул. „Панаирски ливади” № 18, общ. Гоце Делчев; 3. Почивна база гр. Банско – ул. „П. Волов” № 2, общ. Банско; 4. Митнически пункт Илинден – МП Илинден, общ. Хаджидимово.


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
09.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-218896 от 09.07.2021 г.