Публикувана на: 10.03.2021
С предмет
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Свищов, обект: Митнически пункт Сомовит, с. Сомовит, ул. "Иван Вазов" № 2, общ. Гулянци за период от три години.


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
10.03.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-79522 от 10.03.2021 г.