Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 08.07.2021
С предмет
Открита процедура „Денонощна физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Югозападна "


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
08.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1

 
08.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2

 
09.07.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-218916 от 09.07.2021 г. (по Обособена позиция № 3)

 
09.07.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-218901 от 09.07.2021 г. (по Обособена позиция № 4)

 
09.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-218876 от 09.07.2021 г. (по Обособена позиция № 5)