Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 30.12.2020
С предмет
„Предоставяне на комплексни услуги по зимно почистване на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България“


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
30.12.2020 Документи към процедура

Допълнително споразумение с рег. № 32-383901/29.12.2020 г. към договор с рег. № 32-4968/06.01.2017 г.

 
09.02.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с № 32-45134 от 09.02.2021 г.

 
10.02.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-46782 от 10.02.2021 г.

 
08.03.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор, рег. № 32-365068/30.12.2016 г.

 
22.03.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-93296/22.03.2021 г. 

 
22.03.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-93282/22.03.2021 г. 

 
05.04.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 5 с рег. № 32-108477 от 05.04.2021 г.

 
10.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 3, рег. № 32-183177/10.06.2021 г.

 
10.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по Обособена позиция № 4, рег. № 32-183168/10.06.2021 г.

 
15.06.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2, рег. № 32-188601/15.06.2021 г.