Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 10.02.2020
С предмет
"Доставка на комуникационно оборудване и компоненти за нуждите на Агенция "Митници"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
10.02.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Рег. № 32-45099 от 10.02.2020 г.

 
29.07.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-244312 от 29.07.2021 г. (по Обособена позиция № 1)