Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 27.07.2020
С предмет
Открита процедура с предмет: "Охрана с технически средства на обекти на Митница Лом"


Номер в АМ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, обособена позиция № 2, рег. № 32-217220/27.07.2020 г.Документи, свързани с процедурата
27.07.2020 обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 2, № 32-217220/27.07.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 1 с рег. № 32-305819/20.10.2020 г. 

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 3 с рег. № 32-305817/20.10.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 4 с рег. № 32-305802/20.10.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 5 с рег. № 32-305811/20.10.2020 г.