Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 09.07.2020
С предмет
"Охрана с технически средства на обекти на Митница Пловдив”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
09.07.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-197040 от 09.07.2020 г.

 
09.07.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-197039 от 08.07.2020 г.

 
09.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1

 
09.07.2021 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2

 
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257302 от 11.08.2021 г. (по Обособена позиция № 5)

 
11.08.2021 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-257519 от 11.08.2021 г. (по Обособена позиция № 6)