Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 11.06.2020
С предмет
"Охрана с технически средства на обекти на Агенция „Митници”


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
11.06.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-165647 от 11.06.2020 г.

 
27.07.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-217159/27.07.2020 г. по обособена позиция № 1.

 
27.07.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор, обособена позиция № 2, рег. № 32-217199/27.07.2020 г.

 
20.10.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по обособена позиция № 3 с рег. № 32-305829/20.10.2020 г.