Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 16.04.2020
С предмет
“Извънгаранционно поддържане и ремонт на електронни автомобилни везни, собственост на Агенция "Митници"


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
16.04.2020 Допълнително споразумение

Допълнително споразумение с рег. № 32-110603 от 10.04.2020 г. към Договор с рег. № 32-102200/13.04.2017 г.

 
26.05.2020 Обявление

Обявление за изменение с рег. № 32-144731 от 21.05.2020 г.

 
27.07.2020 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 32-217245/27.07.2020 г.