Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 10.06.2019
С предмет
"Физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на Митница Бургас в гр. Бургас"


Номер в АМ: 00334-2017-0001

 

 Документи, свързани с процедурата
10.06.2019 Обявление

Обявление за приключване на договор, рег. № 32- 168682/10.06.2019 г.