Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 23.09.2020
С предмет
„Изработване на очила за корекция на зрението на работниците и служителите на Агенция „Митници”, работещи с видеодисплеи“


Номер в АМ:


Документи, свързани с процедурата
23.09.2020 Обявление

Обявление за приключване на договор с рег. № 32-277105 от 23.09.2020 г.