Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 20.05.2021
С предмет
„Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Митница Русе“


Номер в АМ: Р-358

„Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Митница Русе“Документи, свързани с процедурата
20.05.2021 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-158765/20.05.2021 г. за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на пътна инфраструктура на обекти на Митница Русе"

 
20.05.2021 Документи към процедура

Обявление с рег. № 32-158748/20.05.2021 г. за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на сгради, посстройки, съоръжения и инсталации на обекти на Митница Русе"