Z6_HQ8A1O82KOTMA0QSA1I7TV1GB5
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3C13
Публикувана на: 14.10.2019
С предмет
„Извънгаранционна поддръжка и ремонт на Централизирана система за превенция в борбата с контрабандата, нелегалния трафик и митническите измами“


Номер в АМ: 00334-2017-0009


Документи, свързани с процедурата
14.10.2019 Документи към процедура

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с рег. № 32-295800 от 14.10.2019 г.